Хонконг: 18 уикенда на насилие

14:55 | 7 октомври 2019

Репортаж от Хонконг на Стивън Енгъл от Bloomberg най-насилието през уикенда.