Стамен Янев: Лидерство = Иновации + Инвестиции

09:27 | 12 май 2016

Стамен Янев: Лидерство = Иновации + Инвестиции. Как се създава лидер?/Stamen Yanev: Leadership = Innovations+Investments. How a leader is created?