Не сме чак толкова зависими от изкопаемите горива

20% от търсенето на първична енергия в света днес се задоволява от неизкопаеми източници - а тези източници са отговорни за 40% от полезната енергия в света

20:30 | 17 ноември 2020
Обновен: 21:13 | 17 ноември 2020
Автор: Радостина Ивчева
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Начинът, по който мислим за това колко допринасят изкопаемите горива за нашия енергиен микс, заменя тяхната полезност. Това е така, защото голяма част от енергията от изгарянето на изкопаеми горива се губи като отпадъчна топлина, или както казва Колин Маккерач от BloombergNEF: „просто звук и ярост, не означаващи нищо“.

Средната ефективност на въглищните електроцентрали в световен мащаб е около 33%, по данни на Световната асоциация за въглища. Тоест само една трета от енергията, съхранявана във въглищата, се преобразува в електричество. Много съвременни автомобили с двигатели с вътрешно горене имат ефективност от около 20%, превръщайки само една пета от енергията на бензина в движение, предава Bloomberg.

Защо нещо толкова сухо и технично като измерването на енергията трябва да заслужава внимание? Тъй като неразбирането му драстично превъзхожда трудностите при постигане на глобалните цели за чиста енергия.

Нека първо дефинираме термините. „Първична енергия“ е мярката на енергията, която се намира в природата, да речем блокове от въглища или суров петрол. „Крайна енергия“ е това, което можем да използваме под формата на бензин или електричество. А „полезна енергия“ е частта, която се преобразува, например, за преместване на кола или осветяване на стая.

Въпреки че изкопаемите горива отговарят на приблизително 80% от търсенето на първична енергия в света, те отговарят само за 60% от полезната енергия, според BNEF. Казано по друг начин, 20% от търсенето на първична енергия в света днес се задоволява от неизкопаеми източници - а тези източници са отговорни за 40% от полезната енергия в света.

BNEF’s New Energy Outlook предлага два основни сценария за бъдещето. Сценарият за икономически преход, разширяващ сегашните тенденции, при които възобновяемите енергийни източници стават по-евтини и електрическите превозни средства са по-често срещани, а климатичният сценарий предвижда правителствата да се заемат сериозно с изменението на климата и да настояват за силно намаляване на емисиите.

В сценария на икономически преход до 2050 г. изкопаемите горива все още могат да осигуряват 70% от първичната енергия, 60% от крайната енергия и 55% от полезната енергия. Но ако светът предприеме сериозни климатични действия, от BNEF прогнозират делът на изкопаемите горива от първична енергия ще спадне до 28%.

Прогнозите показват, че по-евтините възобновяеми източници и електрически автомобили няма да бъдат достатъчни. В сценария на икономически преход светът все още ще емитира до 27 милиарда метрични тона въглероден диоксид през 2050 г., само с 16% по-малко от 2019 г. Дотогава обаче трябва да са постигнати почти нулеви емисии, за да се постигне най-амбициозната климатична цел по Парижкото споразумение – затопляне от по-малко от 1,5 градуса по Целзий. Емисиите ще спаднат до по-малко от 5 милиарда метрични тона в климатичния сценарий - много по-близо до мястото, където трябва да бъдат.

Не само емисиите биха били различни при двата сценария. В сценария за икономически преход светът през 2050 г. консумира 679 екзаджаула първична енергия - това е еквивалентът на 300 милиона барела петрол на ден. Докато в климатичния сценарий светът консумира 574 екзаджаула, около 15% по-малко.

Разбирането на огромните количества загубена енергия, произведена от изгаряне на изкопаеми горива, показва защо замяната им с по-чисти източници може да не направи толкова голяма разлика, колкото изглежда. Например въглищата, използвани за производство на електроенергия, съставляват 15% от потреблението на първична енергия в света днес, но само 5% от крайната му енергия.

При възобновяемите източници няма загубената топлина, което означава, че задачата за тях е много по-управляема. Разбира се, вятърът не винаги духа и слънцето не винаги грее, така че замяната на въглища с възобновяеми източници не може да бъде успешна. Но мащабът на предизвикателството е по-малък, отколкото повечето хора си мислят.

„Понякога електрическите устройства могат да предложат ефективност по-висока от 100%“, каза анализаторът на BNEF Матиас Кимел. Това може да изглежда странно. Как може да има повече енергия като продукция, отколкото като входна енергия? Но точно това правят термопомпите и климатиците. Те използват електричество, за да изместват топлината отвън навътре или обратно и обикновено предоставят три единици енергийна услуга за една единица вложена енергия, което означава ефективност от 300%.

Така че следващия път, когато чуете някой да казва, че човечеството е пристрастено към изкопаемите горива, които осигуряват 80% от нашата енергия, ще знаете какво да им кажете: Преодоляването на тази зависимост ще бъде по-лесно, отколкото изглеждат остарелите ни числа.