Морено: Талантът няма пол, сексуална ориентация и етнически произход

Елизабет Морено, френски министър на равенство между половете

12:00 | 27 януари 2021
Автор: Петя Кушева

Когато има такива ужасни периоди, правата на най-уязвимите хора могат да бъдат засегнати и това е причината, поради която работим изключително усилено в защита на женското здраве и позиции в икономиката, а също и срещу дискриминацията, която се проявява срещу жените навсякъде по света.

Преди 6 месеца, когато бях номинирана за този пост, бях вице-президент на HP в Африка, и имам опит в технологичния сектор, така че определено мога да говоря не само с предприемачите, но с всички които не виждат причината, поради която е толкова важно да се променят ограниченията и закона, за да се постигнат тези неща.

Не става въпрос само за това да бъдеш на масата с мъжете, а всяко решение взето днес трябва да включва мъже и жени, просто защото жените са 52% от глобалното население и всяко стратегическо решение, което се взема засяга живота им. Няма причина, поради която те не трябва да имат глас.

Тази седмица отбелязваме 10-годишнината от въвеждане на френския закон за минимална квота на жени в административните отдели.

Този закон значително промени ситуацията на жените в страната, но само на нивото на бордовете. И той е необходим, ако искате да видите в страната ни да се подобрява половото неравенство, ако искате да видите страната ни максимално да оползотворява всички таланти, които има.

Талантът няма пол, нито сексуална ориентация, нито етнически произход.

Ако сте талантлив, какъвто и да сте, можете да седите на масата.

Франция е страна, която поставя човешките права в центъра на всичко, което върши. А ние имаме всички основни ценности, за да осъществим това.

Всеки знае, че във време на политическа или икономическа криза има изостряне на проблемите с расовото и етническото неравенство.

Това е причината, поради която в момента работя върху индекса на разнообразието, който ще бъде даден на компаниите, за да получат истинската колко разнообразни са компаниите им, защото даването възможност на хората на достъп до образование и работа са двете най-основни неща, които можем да направим за всеки гражданин на страната ни.

Този индекс ще бъде добър инструмент за обществените или частните компании да измерват своето разнообразието и да се представи на ниво човешки ресурси, а и на най-високото управленско ниво в компанията истинска, конкретна картина за това какво е поведението им.