KLM: Бизнес пътуванията ще се върнат

Питер Елберс, директор на KLM

14:49 | 24 ноември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Като гледаме какво става на пазара, когато говорим с клиентите си, забелязваме, че те искат да пътуват по работа. Искат да контактуват отново с хората. Да пътуват до различни места, да се срещат с клиентите си.

Може да има промени в пътуванията, може би ще се пътува по-съзнателно. Но като индустрия е важно да го направим по-добре и да се уверим, че имаме по-добра хигиена, услуги, гъвкавост и устойчивост.

Вярвам, че бизнес пътуванията ще се върнат. Кога точно ще зависи от ваксината и местните икономики.

Важно е, че двете правителства – френското за Air France и нидерландското за KLM се намесиха много бързо след избухването на пандемията и осигуриха заеми и банкови гаранции, за да ни дадат стабилна основа да преодолеем кризата.

Сега искаме нещо повече за бъдещето. Няма да спекулирам кога точно ни трябва определена мярка.

Трябва да кажа, че все още има голяма несигурност на пазара. Дори и новините от последните 2-3 седмици около ваксините дават позитивен тласък на индустрията.

Малко е рано да се говори за точни дати.

И двете правителства направиха много подкрепящи стъпки според собственото си законодателство, правила и парламентарни процедури. Те не са едни и същи във Франция и Нидерландия. Най-важното е, че и двете изразиха много силна подкрепа за двете авиокомпании и групата, за да продължим и минем през кризата.

Може да стане по-малко по-различен начин, може да изглежда различно, но по същество – 7 млрд евро за Air France и 3 млрд евро заеми и банкови гаранции за KLM и редица сходни условия за двете – това показва значение на двете авиокомпании за съответните икономики.