Комисар Джентилони за възстановяването на Европа от коронакризата

Паоло Джентилони, европейски комисар по икономика и финанси

10:00 | 23 юни 2020
Обновен: 11:46 | 23 юни 2020
Автор: Петя Кушева

ЕК ще излезе на пазарите и ще вземе на заем 750 млрд евро, като издаде общ дълг за финансиране на възстановяването. Изправени пред това предложение, страните –членки реагираха по различни начини. Реакцията на европейските страни-членки на ЕС на такава смела и безпрецедентна инициатива бе различна, но никоя не затръшна вратата пред нея, коментира комисар Джентилони. Мнозинството от тях са в позиция на преговарящи в Съюза обикновено позицията на преговарящ накрая води до споразумение.

Комисар Джентилони каза също, че връщането на тези финансови инструменти ще бъде дългосрочно. Матуритетът ще бъде много дълъг и изплащането ще започне през 2028 и през 2058. Той допълни: "Сега парите ни са много евтини на пазарите и това няма да бъде такъв важен товар за финансите. Да, има нужда да подсилим своите собствени ресурси и смятам, че ще можем да го направим особено относно екологичната страна на въпроса. Имаме две групи от потенциално притежавани ресурси: едната е двата въпроса обсъждани на ниво на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие – дигитални данъци и минимални данъци – и по тези два въпроса сме твърдо решени, или поне да се опитаме да намерим глобално решение. И освен това имаме екологичните – данъци върху енергията. Смятам, че след като Комисията реши че приоритет е европейската зелена сделка, ще постигнем добро решение за този вид данък.

Смятам, че е възможно споразумението на страните-членки на Европейския съвет да бъде постигнато през юли. На 1 юли започва 6 месечното европейско президентство на Германия, а това смятам че също ще подпомогне споразумението. След това имаме нужда от одобрението на националните парламенти. Така че това ще отнеме още няколко месеца. Ясно е че поради връзката на този фонд с многогодишния бюджет на Съюза, той ще заработи от 1 януари."