Байдън: Американската машина на труда е по-силна от всякога

Джо Байдън, президент на САЩ

13:15 | 7 февруари 2022
Преводач: Петя Кушева

Тази сутрин бих искал да говоря за изключителната издръжливост и смелост на американския народ и на американския капитализъм. Нашата страна поема всичко, което ковид хвърля към нас и станахме по-силни.

Тази сутрин се радвам се да съобщя, както много от вас вече знаят, че американската машина на труда е по-силна от всякога, като подкрепя силното възстановяване и дава възможности на трудещите се жени и мъже в цяла тази велика страна. Америка отново е на работа. Днес научихме, че през януари икономиката ни е създала четиристотин шестдесет и седем хиляди работни места.

Това не е всичко. Научихме, че ръстът на работните места през ноември и декември миналата година се е повишил с повече от седемстотин хиляди. Освен това 400 хиляди работни места в допълнение на 400-те хиляди, които бяха съобщени по-рано.

С доклада тази сутрин завършва първата ми година като президент. През този период икономиката ни създаде 6.6 милиона работни места. Шест цяло и шест милиона работни места!

Ако не си спомняте друга година, в която толкова много хора са започнали работа в страната това има причина – никога не се е случвало. Погледнете графиката. Можете да погледнете всички графики назад до президента Рейгън. Вижте колко работни места са били създадени средно на месец. Това никога не се е случвало преди. Това има историческо значение. Но то стана заедно с най-големия спад в нивото на безработицата за една година в историята, най-голямото намаление на детската бедност, регистрирано някога за една година и най-силният икономически растеж, който страната е виждала за почти 40 години.