Готови ли сме да се справим с климатичните шокове?

Доц. Д-р Георги Рачев за климатичните промени в "Бизнес старт", 10.11.2015

16:37 | 10 ноември 2015
Автор: Магдалена Иванова
Готови ли сме да се справим с климатичните шокове?

Според доклада на Световната банка през 2030 г. сто милиона души ще достигнат крайна бедност. Реалистични ли са тези прогнози ?

Световната банка е един от основните играчи на общия климатичен пъзел. Банката се занимава много често с измененията на климата и най-вече в неговата катастрофална част.

Обикновено всички коментари на институцията са насочени в посока суша, наводнения, урагани. Глобалното затопляне или повишаването на температурите е абсолютен факт от 1975 г. насам. Температурите глобално се увеличават с около 0.5 до 0.7 градуса.

През последните години наблюдаваме не толкова глобално затопляне, колкото климатични изменения, което може да се разглежда положително, като в северните райони на света продуктивността на полята се увеличава.

Редица проучвания на Световната банка показват общо намаляване на бедността в световен мащаб.

Предстои конференция на Световната банка на 30 ноември. Какво очаквате?

Конференцията ще бъде насочена главно към понижаване на използването на фосилните горива (нефт, въглища, природен газ) в световен мащаб (декарбонизация)

New York Times пише, че Китай целенасочено понижава данните за развитието на икономиката си от 10 г. насам и специално данните за използване на фосилни горива с цел понижаване на количеството вредни емисии отделяни в атмосферата.

Каква е цената на климата?

Изключително голяма! Ако може да си избираме водата, която пием и храната, с която се храним, то не може да изберем въздуха, който дишаме. Когато Китай емитира замърсители в атмосферата, те преминават през Тихия океан към САЩ и след това те добавят своята част и преминава обогатени през Атлантика към Европа. Атмосферата не разпознава държавни граници.

Трябва да има контрол над ползването на фосилни горива и контрол над възобновяемите енергийни източници !

България в момента има единствено проблем по отношение на въздушната среда. Статистиката показва превишение на праховите частици в 11 града на страната.

Готови ли сме да се справим с климатичните шокове?

Категорично не ! Тази подготовка трябва да започне още в училище. Трябва да мислим зелено и опазването на природата трябва да е общо дело.  

Чуйте още във видеото: