Купища дългове, подкрепени от държавата, са проблем за преструктурирането в Италия

Според инвеститори и консултанти, работещи на местния пазар и анкетирани от Bloomberg News, в бързината да подкрепят компаниите, които спешно се нуждаят от ликвидност, не е създадена обща рамка за това как да бъдат преструктурирани заемите на стойност 300 млрд. евро

14:45 | 10 юли 2024
Автор: Джулия Морпурджо,Соня Сирлети
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Когато италианското правителство предостави гаранции за заеми с държавно участие по време на пандемията и след нея, не беше обърнато внимание на потенциалните просрочия. Сега това се връща обратно.

Според инвеститори и консултанти, работещи на местния пазар и анкетирани от Bloomberg News, в бързината да подкрепят компаниите, които спешно се нуждаят от ликвидност, не е създадена обща рамка за това как да бъдат преструктурирани заемите на стойност 300 млрд. евро. Досега само малка част от заемите са се оказали кисели, но тяхното съществуване в купчината дългове на Италия може да създаде допълнително ниво на сложност, ако нивата на неизпълнение нараснат.

"Това е трудна тема", каза Паоло Манганели, партньор в Ashurst LLP в Милано, който е помогнал за създаването на Associazione Krino, правна група, която се опитва да предложи насоки, за да запълни законодателната празнота. "Преструктурирането на тези заеми е изключително сложно и на този етап те са почти навсякъде."


Подкрепените от държавата дългове нарастнаха по време на пандемията

По време на пандемията всяка държава - членка на Европейския съюз, издаде свой собствен план за публични гаранции, но никое правителство не подкрепи толкова голям дълг, колкото в Италия. Съгласно рамката, наречена Garanzia Italia, дружествата можеха да кандидатстват за финансов заем от банка, която след това да поиска гаранция чрез агенцията за експортно кредитиране SACE SpA или държавната банка Mediocredito Centrale SpA. Гаранциите бяха предложени на дружества от целия кредитен спектър, като осигуриха спасителен пояс за някои фирми с рейтинг "junk", които бяха на ръба на фалита.

Оттогава насам повишаването на лихвените проценти доведе до това, че някои компании не са в състояние да обслужват дълговете си. По данни на фирмата за управление на кредитния риск и анализ Cerved процентът на просрочените италиански нефинансови корпоративни заеми е нараснал до 6,2% в края на миналата година спрямо 4,5% малко преди пандемията.

Според запознати, които не пожелаха да бъдат назовани, в края на 2023 г. гаранциите са били прилагани върху по-малко от 2% годишно. Италианският министър на финансите Джанкарло Джорджети заяви във вторник, че правителството не вижда критични проблеми с изпълнението на държавните гаранции, които са "овладени и под контрол".

Заобикаляне на Sampdoria

Участниците на пазара обаче твърдят, че част от проблема е, че няма яснота кога трябва да се прилагат държавните гаранции. След това, когато гарантът с държавна подкрепа се намеси, той често работи в различни срокове от другите кредитори и трябва да премине през различни процеси на одобрение. Освен това съществува несигурност относно степента на старшинство на гарантираните заеми и дали е възможно да се извърши частично отписване.

При преструктуриране на дълга, което не включва отписване, на кредиторите обикновено се предлагат акции или други инструменти, подобни на акции, като подсладител. Но SACE и Mediocredito Centrale обикновено не могат да притежават акции, което означава, че трябва да се намери по-сложно решение.

Италианският футболен клуб Unione Calcio Sampdoria SpA например постигна споразумение със SACE за отлагане на падежите на дълговете си с поне едно десетилетие за своите заеми, подкрепени от държавата, на стойност около 50 млн. евро. Необичайно дългото удължаване означаваше, че страните могат да избегнат необходимостта да определят как да извършат отписване на дълга. Имаше и необичайна уловка за Сампдория: SACE поиска футболният клуб да се ангажира с инициативи в подкрепа на местната младеж и групите в неравностойно положение в рамките на дългов ESG суап.

Подходите за водене на преговори също се различават при отделните гаранти. Докато SACE има много активна роля на масата на преговорите, за по-малките фирми, които са взели заеми, гарантирани от Mediocredito Centrale, няма пряк диалог и когато кредиторите искат да отправят запитвания за преструктуриране, те го правят чрез автоматизиран портал на държавния кредитор, казаха участниците на пазара.

Друга област, в която кредиторите се сблъскват с проблеми, е прехвърляемостта. Досега само няколко единични експозиции към кредити, обезпечени с държавни гаранции, са сменили собственика си, като нито една банка не се е опитала да прехвърли пакет от лоши дългове, тъй като има въпросителни относно това как да се определи справедливата им цена.

"Виждаме голяма сфера на възможности, която ще се разраства, когато получим повече сигурност по отношение на сроковете и начините за изпълнение на гаранциите", каза Роберто Рондели, ръководител на отдела за специални ситуации в Europa Investimenti SpA - част от Arrow Global - който е купил някои от експозициите.

Може да отвърне

Тъй като лихвените проценти вероятно ще останат високи, все повече компании, които са взели заеми с държавна подкрепа, вероятно ще се нуждаят от помощ при изплащането им.

Някои фирми, като например производителят на играчки Giochi Preziosi SpA, отлагат решаването на проблема, като неколкократно искат от кредиторите да се откажат от задълженията си и да рефинансират заемите си. През последните няколко месеца компанията трябваше да ускори преговорите с банките кредитори за своя дълг на стойност 255 млн. евро, тъй като голяма част от него стана дължима.

Правителството на Джорджа Мелони е започнало обсъждания за това как да направи процеса по-ефективен, включително да определи структури, които да управляват гарантираните заеми, които са се оказали неизгодни, твърдят някои от запознатите.

Associazione Krino е на път да публикува набор от насоки, основани на дискусии с различни страни, работещи на италианския пазар за преструктуриране, включително публични гаранти.

"Те ще бъдат поредица от практически предложения, които не заместват никаква регулация", каза Манганели. "Те ще бъдат най-добрите практики за третиране на този вид заеми във всяко различно производство по преструктуриране, но вече виждаме, че има много внимание и любопитство около това, което ще излезе."