В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещи: Вероника Денизова и Делян Петришки

110-120 лв. ще са настоящите разумни ценови нива на електроенергия у нас към момента

Адв. Николай Кискинов, управляващ съдружник в дружество „Владимиров Кискинов", В развитие, 04.09.2019

15:00 | 4 септември 2019
Адв. Николай Кискинов, управляващ съдружник в дружество „Владимиров Кискинов". Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Адв. Николай Кискинов, управляващ съдружник в дружество „Владимиров Кискинов". Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Изненади в цените на пазара на електроенергия у нас към момента няма. Моето очакване е през септември да има малко по-високи цени. Не виждам фактори, които да обосноват дефицит на енергия или нещо друго. Около 110-120 лв. ще са нормалните стойности, заяви адвокат Николай Кискинов, управляващ съдружник в дружество „Владимиров Кискинов", в предаването "В развитие" с водещ Делян Петришки.

В анализа си адвокат Николай Кискинов първо взе отношение по темата за Българската независима енергийна борса и прегледа на ценовото изменение на търгуваната електроенергия у нас.

При пазара в рамките на деня цените са движат някъде около 90 лв., около 180 мегавата търгувана енергия поне за последните дни, спомена Кискинов, допълвайки, че този сегмент, макар и малък, е важен за балансиране на потреблението и потфолиото на търговците.

"В последната седмица се наблюдава тенденция на покачване на цените над традиционно очакваните 100- 110 лв. На 29-и и 30-и август цените са около 136-139 лв. С ден на доставка неделя цената е 138 лв. За 2 септември цените са били някъде около 115 лв".

Имаме средна цена за енергия за база около 100-115 лв. и цена на пикова енергия 100-140 лв., съобщи гостът. Можем да кажем, че тези пазарни девиации са малко над нормалните нива, които прогнозирахме. Пазарът се движи в разумни граници, посочи още той.

При пазара на двустранни договори най-интересното, което се случва, е една сделка на електроенергийния системен оператор, който заяви покупката на 140 мегавата базов товар. Цената е 104 лв, подчерта още Кискинов.

Прилагането на GDPR от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)

Най-популярният случай на изтичане на лични данни напоследък - от Националната агенция по приходите (НАП), на които им бяха наложени санкции от 5,1 млн., което е най-голямата санкция, налагана от комисията до момента. Приходите на НАП не са критерий за налагане на санкции от страна КЗЛД. за разликата от другите санкции, които биват санкционирани. Основните аргументи от оспорването на НАП в случая са, че това не е просто изтичане на лични данни заради невзети организационни и технически мерки, а че този теч е резултат от извършване на престъпление от трето лице, атакувало агенцията и пробило сървърните системи. От GDPR логиката не изглежда това да е достатъчен довод.

КЗЛД глоби ДСК с 1 млн. лв.

"В защита на ДСК чисто професионално е, че нарушението е извършено преди влизането в сила на GDPR. От тази банка за първи път имаме изтичане на едни доста чувствителни данни. Течът е за около 33 000 физически лица, около 23 000 кредитни досиета, но това не е краен измерител, тъй като са изтекли данни на трети лица - за доходи, здравноосигурителен статус и най-вече здравословно състояние. Това не е бил пробив в самите системи, а на ниво физическа защита. Глобата е около 1 млн. лв.".

Преработката на Закона за икономически дейности, свързани с нефтени и петролни продукти

Още когато се приемаше законът, критиките бяха, че се прилага за лица, за които не изглежда типично да се утвърждават изисквания като все едно за бензиностанция, и също някои по-строги изисквания към лицата, които оперират бензиностанцията, уточни Николай Кискинов. "Например, много сериозно беше изискването за обезпеченията. Лицата, които оперират такива обекти, трябваше да дават значителни капитали, което ограничава възможността. Сега предложените текстове предвиждат да се предоставят обезпечение - банка може да отпусне финансиране за дейността. Банковата гаранция е скъп, но ефективен инструмент", изтъкна той.

"Законът за енергетиката традиционно тази година е доста динамичен, променя се през три месеца. Вече измененията са насочени към пазара на природен газ. Общественият доставчик на природен газ ще започне постепенно да отваря част от количествата, които в момента не отваря".

Предвижда се КЕВР да одобрява правилата за работа на организирания борсов пазар - така вече имаме регулаторно въздействието върху правилата на борсата, отбеляза адв. Кискинов.

Къде се търгуват изведените на борсата количества енергия от възобновяеми източници 

В досегашната редакция на закона се предвиждаше това да става просто на пазара, а сега имаме уточнение тези количества да отиват на пазара ден напред в рамките на деня, разкри Николай Кискинов, обяснявайки, че така се внася ликвидност, но не се дава възможност на търговците да направят големи портфолия, които да предлагат на пазара на двустранни договори дългосрочно.

"Отделно се забранява балансиращите групи да имат общ финансов сетълмент, което не е добре. С това изменение пазарът на небаланси се разкъсва и те ще се плащат индивидуално от всеки координатор на балансираща група, което е крайно неефективно".