В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещи: Вероника Денизова и Делян Петришки

Промени в ЗКПО засягат печалбите на контролираните чуждестранни дружества

Явор Стойчев, управляващ партньор в адвокатско дружество "Стойчев и Стойчева", В развитие, 10.01.2019

20:07 | 10 януари 2019
Промени в ЗКПО засягат печалбите на контролираните чуждестранни дружества

От 2019 г. би трябвало да бъде премахната практиката за агресивното данъчно планиране. "Измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане, които бяха приети през ноември 2018 г., са в резултат от синхронизирането на българското с европейското законодателство и по-конкретно продиктувани от Директива 1164 от 2016 г..  Целта на тази директива е да се пресекат практики, които са насочени към избягване на двойното данъчно облагане. Директивата прие 3 пакета от мерки, които са насочени към преустановяване на такива практики, водещи до смаляване на данъчната основа и изместване на печалбата към едни по-благоприятни юрисдикции". Това каза Явор Стойчев, управляващ партньор в адвокатско дружество "Стойчев и Стойчева", в предаването  "В развитие" с водещ Делян Петришки

Първият пакет от мерки, които вече са в сила от 1 януари 2019 г., е насочен към данъчното облагане на печалба на контролирани чуждестранни дружества. Вторият пакет съдържа правила, насочени към ограничаване приспадането на лихвите. Това са т.нар. "разходи по заеми". 

"По отношение на контролираните чуждестранни дружества е известно, че много често печалбата на едно данъчно задължено лице, включително на такова в България, се измества в юрисдикция, която има по-благоприятни данъчни условия от гледна точка на данъчно задълженото лице. Това пък от своя страна дава на данъчно задълженото лице данъчно предимство, в следствие на това агресивно данъчно планиране. По отношение на контролираните чуждестранни дружества целта е да се обложи една печалба, която може никога да не бъде разпределена. Възможно е също така никога да не дойде в България, за да бъде обложена по реда на разпределянето на дивидент. Самата система е предвидена в тази директива, чрез която се определя дали едно дружество е контролирано за целите на тези разпоредби", уточни адв. Стойчев. 

По смисъла на тези разпоредби дружество е изключително общо понятие, разбират се най-различни образувания, чрез които може да се облага печалба в друга юрисдикция, посочи още юристът.