В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещ: Вероника Денизова

С обратното изкупуване на акции "Градус" осигурява ликвидност за инвеститорите

Мартин Димитров , главен финансов директор на Градус АД, във "В развитие", 23.05.2023

17:45 | 23 май 2023
Обновен: 19:26 | 23 май 2023
Автор: Галина Маринова

Тази година стартирахме програмата за обратно изкупуване, която бе гласувана през 2020 година и вече сме изкупили 2,75 млн. акции за общо около 4 млн. лв. Програмата е още един начин за възвръщане на стойност към инвеститорите и предоставяне на текуща доходност, заедно с дивидента, който ще бъде гласуван на 30 юни и се надявам да бъде одобрен от акционерите. За момента достигаме сумата от близо 8 млн. лв, което е съпоставимо с това, което разпределяме през предходните години. Това каза Мартин Димитров, главен финансов директор на Градус АД, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Вероника Денизова.

"Целите на обратното изкупуване на акции са от една страна възможност за предоставяне на ликвидност за инвеститорите, защото всички знаем, че на Българската фондова борса ликвидността е по-ниска от стандартното за западните пазари. Втората цел е да разпределим част от излишния кеш, с който оперираме, тъй като компанията като цяло генерира доста парични средства от своята дейност". 

Цените при обратното изкупуване се определят от пазара - на база пазарните нива, на които са в момента. Считаме, че като цяло предприетите действия от началото на годината, ще доведат до по-голям растеж за Градус АД през следващите години, което би следвало да се отрази и на цената на акцията, но преценката остава за инвеститора, допълни Димитров. 

Част от изкупените акции остават за стимулиране на висшия и среден мениджмънт в компанията, като "тази стъпка е предприета в края на миналата година и е много важен механизъм, за да се сложат на една основа интересите на акционерите на компанията с интересите на мениджмънта. Всички ние се опитваме да изградим система за възнаграждение, обвързана пряко с резултатите и основна тежест в едно добро възнаграждение да имат постигнатите резултати и изпълнението на поставените цели". 

2,8 млн. лв. от печалбата се предлагат за разпределяне на дивидент като приблизителният размер на акция ще бъде определен 14 дни след Общото събрание на база на обратно изкупените акции, каза още гостът. По думите му за момента цифрата е около 1,4 стотинки на акция, но тази цифра ще варира. 

"Значението на дивидентите за акционерите, на фона на ликвидността на пазара и изискванията за текущата доходност, е огромно. Както се вижда и при други акции, листнати на БФБ, тези, които имат стабилна, предвидима дивидентна политика се представят по-добре от тези, които разпределят дивиденти спорадично или въобще не разпределят". 

В края на април компанията съобщи, че е започнала процедура по вливане на дъщерните дружества Голд Фарм 91, ЛОРА-2004 и Жюлив в Милениум-2000. За целта на преструктурирането събеседникът каза, че "Градус" е формиран като холдинг от осем компании, които съществуват исторически преди IPO-то през 2018 година. "Тези компании до голяма степен се препокриват като дейности, тъй като холдингът действа в три основни направления - месо и месни продукти, разплодни яйца и еднодневни пилета и третата - търговия със зърнени култури".

"Решихме да направим една оптимизация и вътрешно преструктуриране, което да доведе, както до оптимизиране на разходите, като очакваме преки ефекти от над 1 млн. лв. годишно, така и на непреки разходи във връзка с по-ефективно и по-оптимално управление на бизнесите. Броят на компаниите от осем ще спадне на пет и ще са доста по-фокусирани в отделните дейности и по ясни за инвеститорите като структура. Това беше нещо, което през годините сме комуникирали с по-големите инвеститори - че облекчаването на структурата прави по-лесен анализа на бизнеса". 

На какво се дължи формираната нетна загуба от 354 хил. лв., която виждаме в консолидирания отчет на компанията на фона на нетна печалба от 17,9 млн. лв. през 2021 година? Какви са очакванията за финансовите резултати тази година? Какви са текущите и бъдещите инвестиционни проекти на компанията и какви иновации ще бъдат въведени?  Как се променят цените на крайните продукти на компанията в последната година? Стабилно ли е търсенето на вътрешния пазар? Какво е присъствието на компанията на външните пазари? Какви са ползите за компанията от листването й на БФБ? Подценена ли е акцията на борсата и какво е реалната й цена? 

“Градус АД" организира онлайн среща с инвеститорите на 31.05.2023 г. от 15:00 ч.

Вижте целия коментар във видеото.

Всички гости на предаването "В развитие" може да гледате тук.