Бизнес старт

Всеки делник от 9:30 часа
Водещи: Роселина Петкова и Христо Николов

БСК: Гъвкавите форми на труд трябва да влязат в трудовото право

Жасмина Саръиванова, експерт "Защита на работодателските интереси" в БСК, Бизнес старт, 04.05.2020

11:01 | 4 май 2020

Темата за безопасността и здравето при работа придоби ново значение и тежест в ситуацията на COVID-19. Това каза Жасмина Саръиванова, експерт "Защита на работодателските интереси" в БСК, в предаването “Бизнес старт” с водещ Живка Попатанасова.  

Тя посочи, че Европейската агенция за безопасност и здраве при работа е публикувала указания как да бъдат адаптирани работните места и защитени работещите в ситуацията на COVID-19.  

“Указанията обхващат редица въпроси - извършване на оценка на риска, на база на което да бъдат набелязани и предприети конкретни превантивни мерки, възобновяване на работата и преодоляване на проблемите, свързани с продължителното отсъствие на работещите, полагане на грижи за работещи, които вече са преболедували COVID -19, както и бъдещи обучения и източници на информация”.  

По думите ѝ важен аспект от указанията е възобновяването на работата след периода на спиране. 

“В указанията е посочено, че ако работното място е било затворено за определен период, поради COVID-19, първото, което работодателят следва да направи, е план за това кога работата се възобновява”.  

Саръиванова обясни, че планът трябва да включва консултиране със службата по трудова медицина и набелязване на съвместни действия, актуализиране на оценката на риска, адаптиране на работното място и организацията на работа по начин, който да минимизира предаването на COVID-19 преди възобновяване на работата изцяло и преди всички работници да се върнат на работното място - продължителност на работното време, раздвижен график и т.н; обмисляне на възможностите за възобновяване на работата на етапи, за да може да се извършат допълнителни адаптации на работното място и работния процес; информиране на работещите за промените и провеждане на инструктаж, още преди служителите да са се върнали към активна работа.  

Според нея трябва да се създаде добър психоклимат в екипите и да се окаже подкрепа на работещите, страдащи от тревожност или стрес.  

“Не трябва да се пренебрегва това, че работниците, които се връщат на работното място след период на изолация, често ще имат притеснения относно риска от заразяване. Важно е работещите да знаят, че има кой да им окаже психологическа помощ и че работодателят е предприел необходимите мерки да обезопаси работното място”, коментира Саръиванова.  

Тя каза още, че гъвкавите форми на труд все повече са на фокус. 

“В бъдеще като се приема законодателство, трябва да се гледа дългосрочно. Традиционното трудово право следва да бъде променено и да включва смело тези нови форми на труд”, смята експертът.  

Саръиванова даде за пример gig икономиката или работата чрез онлайн платформа, която дава възможността виртуално и без необходимост от физическа среща да се срещат предлагащите и търсещите работа.  

Тя каза още, че споделянето на служители е нова форма на заетост, която също дава множество възможности, особено при недостиг на кадри - група работодатели наемат координирано един работник.  

Кои са останалите нови форми на труд? Гледайте видеото с целия разговор.  

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да видите тук.