Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Промените в Закона за концесиите прецизират решаването на практически проблеми

Адвокат Ясен Ковачев, Бизнес старт, 11.02.2019

Промените в Закона за концесиите, които прие НС, са го превърнали в един доста издържан закон. Прецизира някои неща, които в първоначалния вариант на Закона за концесиите не се били докрай изчистени, документът е резултат от натрупани практически проблеми при възлагане на концесиите. Това мнение заяви адвокат Ясен Ковачев в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Според адв. Ковачев законът разполага с възможности да подобрят тази материя.

"В Закона за концесиите на няколко места се споменава солидарна отговорност между концесионера и групата икономически оператори които участват или печелят процедурата. Има няколко параграфа, в които тази солидарна отговорност се прецизира. Например: участник в групата предоставя 10% от ресурса. При сегашните редакции може да се приеме, че той отговаря солидарно за 100% от дейностите по концесията. Но той предоставя 10% ресурс, идеята е той да отговаря солидарно за това, което е обещал, че ще предостави. Това е едно от подходящите решения, които се въвеждат. Що се отнася до процедурата за възлагане на концесия за софийското летище, вероятно има много запитвания по отношение на документацията и това е навело експерти на идеята, че се налага прецизиране на тези разпоредби", уточни адв. Ковачев.

С промените в закона се предвижда и възможност за т. нар. „арбитражна клауза“ за по-големите концесии.

„И сега няма проблем да се въвеждат арбитражни клаузи, но тъй като чиновникът по принцип има малко по-стегнато мислене, за него когато нещо не е изрично разрешено, то е забранено. Това е преценка на законодателя дали ще го приеме така. Концесиите с трансграничен интерес са концесии със стойност над един праг, който се определя от ЕК, в момента той е около 5.5 млн. евро. Стойността на концесията е това, което ще получи концесионерът като приход, не коментираме концесионни възнаграждения, какво той плаща и т.н. За тези по-големи концесии се предвижда да има възможност за включване на арбитражна клауза, което не е задължително. При този проект в този му вид, както е сега, това означава, че при по-малките концесии, които са под тази стойност, няма да има възможност за включване на арбитражна клауза“, обясни адвокат Ковачев.

Адвокатът добави, че няма ограничения за икономическите оператори, които участват, да са само от ЕС и че арбитражната клауза е договорна клауза и определя конкретна подсъдност не от българския съд, а от арбитраж, който ще решава споровете, но само на една инстанция.

„Когато тече процедурата за определяне на концесионер, която е една административна фаза в цялото производство, там жалбите по процедурата се гледат от Комисията за защита на конкуренцията, ако се обжалва решение на Комисията  - от Върховния административен съд. В момента, в който се сключи концесионният договор, оттам нататък нещата отиват или в гражданските съдилища, които решават споровете, или ако има арбитражна клауза в съответния арбитраж, които са посочили страните в договора.“

Още по темата гледайте във видео материала.

 

Последни новини
Още от Бизнес старт