Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Митническата политика между САЩ и Европа: Кой ще надделее?

Проф. Ганчо Ганчев, икономист и преподавател, Бизнес старт, 22.02.2019

Евентуално налагане на мита от страна на САЩ върху вноса на европейски автомобили би се отразило особено негативно върху германската и българската промишленост. Това коментира професор Ганчо Ганчев, икономист и преподавател, в предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова.

"Разбира се, и ЕС би имал своя отговор към САЩ от гледна точка на закупуването на газ, вноса на селскостопански стоки и т.н. Има вероятност за избухване на търговска война между САЩ и ЕС, ако не се постигне търговско споразумение. Държави от Европа биха били по-засегнати от влошаване на преговорите. Счита се, че налагане на мита спрямо Европа ще доведе до пренасочване на търсенето към американски автомобили".

България е по-ефективен производител по отношение на производствени разходи и това би могло да смекчи негативното въздействие от налагането на мита, смята Ганчо Ганчев. При влошаване на търговските отношения обаче това ще повлияе негативно на България при всички случаи, допълни той.

"Вероятността от споразумение между Китай и САЩ е голяма, тъй като е от взаимен интерес да се избегнат по-нататъшни конфликти. Китай трябва да подобри перспективите за американския износ към САЩ и да намали търговския дефицит със САЩ", спомена по темата за търговския конфликт между двете икономически сили гостът.

Възможно е процесът по Брекзит да бъде отложен, уточни професор Ганчев по темата за излизането на Обединеното кралство от рамките на ЕС. "Много фирми вече се оттеглят от британския пазар и това застрашава растежа, заетостта, финансирането на дълга, лихвения процент, валутния курс. Не се знае Английската централна банка каква монетарна политика ще предприеме. Великобритания рискува да се върне в периода преди влизането си в ЕС. Нерегулиран Брекзит ще изложи на опасност и ирландския проблем", отбеляза икономистът.

Последни новини
Още от Бизнес старт