БНБ: Банките в България няма да раздават дивиденти за 2020 г.

Пандемията сви с над 50% печалбата на банковата система за миналата година

19:35 | 28 януари 2021
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Банките в България няма да раздават дивиденти за 2020 г. с решение на Българската народна банка (БНБ). Целта на мярката е да укрепи допълнително капацитета на кредитните институции, за да поемат загуби при възможно влошаване на качеството на кредитните портфейли, предава Investor.bg

При агрегирания финансов резултат на банковата система към 31 декември в размер на 789 млн. лева решението за капитализиране на пълния обем на печалбата за миналата година ще увеличи с 1,23 процентни пункта адекватността на базовия собствен капитал до 23,1%, аргументират се от централната банка.

В БНБ обясняват, че решението се налага заради продължаващата несигурност и предизвикателствата, свързани с икономическите ефекти от разпространението на COVID-19 и наложените ограничителни мерки.

Положителният ефект от капитализирането на печалбата на банките ще намали чувствителността им от кредитен риск. От БНБ напомнят, че мерките за допълнително укрепване на капитала и ликвидността на банките, приети през март 2020 г., остават в сила.

Investor.bg припомня, че тогава централната банка приложи пакет от мерки за 9,3 млрд. лева във връзка с пандемията от COVID-19. За допълнителното укрепване на капитала и ликвидността на банките БНБ поиска печалбата на финансовите институции от 2019 г. в размер на 1,675 млрд. лева да влезе в резервите им.

Изчисленията показват, че през миналата година печалбата на банковата система е намаляла с над 50%.

БНБ променя Наредба № 7 за организацията и управлението на рисковете в банките, съобщи пресцентърът на централната банка.Тя трябва да отговори на изискванията на Европейската централна банка, които произтичат от присъединяването на БНБ към Единния надзорен механизъм. Промените се отнасят до прага на просрочените кредитни задължения и засягат европейския регламент за кредитните институции и инвестиционните посредници.

В Наредба № 7 на БНБ е уеднаквено това изискване и по отношение на значимите и по-малко значимите институции, като целта е да се осигури равнопоставено третиране на банките в България.

По статията работи екип на investor.bg