Българската икономика се свива с 8,2% през второто тримесечие

Спадът на БВП на тримесечна база е от 9,8%

12:47 | 14 август 2020
Обновен: 12:54 | 14 август 2020
Автор: Николета Рилска
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

След като брутният вътрешен продукт на България нарасна с 2,4% на годишна база през първото тримесечие на 2020 г., през второто тримесечие БВП намалява с 8,2% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 9,8% спрямо първото тримесечие на 2020 г., сочат сезонно изгладените данни на Националния статистически институт, цитирани от Investor.bg

На годишна база в края на второто тримесечие брутната добавена стойност намалява със 7,4%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж едва от 0,4%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад от 3,8% през второто тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 20,3%, а вносът на стоки и услуги - с 20,0%.

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие БВП в номинално изражение достига 27,058 млрд. лв. Реализираната добавена стойност през второто тримесечие е 23,510 млрд. лв.  

Традиционно най-голям дял от БВП заема крайното потребление (78.9%), което в стойностно изражение възлиза на 21, 345 млрд. лв.

През второто тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е 5,114 млрд. лв. и заема 18,9% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

На тримесечна база брутната добавена стойност намалява с 8.6%, като сред основните причини за регистрирания икономически спад по сезонно изгладени данни спрямо първото тримесечие са намалението на износа на стоки и услуги с 23.4% и намаленото брутообразуване на основен капитал - с 4.3%, отчита националната статистика.

Икономиката на България ще се свие с 5% през тази година заради причинената от коронавируса криза, прогнозира Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Очакванията на ЕБВР за икономическия спад през тази година са по-оптимистични в сравнение с прогнозата на Европейската комисия (ЕК) - 7,2% за тази година.

Банката обаче е по-песимистично настроена в сравнение със Световната банка и Международния валутен фонд (МВФ), които прогнозират спад от съответно 3,7% и 4% за тази година.