3,8% от местата за настаняване у нас планират да преустановят дейност

Над 12% от местата за настаняване обмислят временно затваряне

20:31 | 24 юли 2020
Обновен: 20:33 | 24 юли 2020
Автор: Николета Рилска
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

12.9% от от анкетираните от Националния статистически институт управители на местата за настаняване през юли предвиждат временно да преустановят дейността си и 3.8% прогнозират да я прекратят.

През следващия един месец 50.5% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „до 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 28.3% няма да могат да се справят сами, а 20.7% от анкетираните посочват, че ще успеят „до 100%“.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план през юни се увеличава процентът на ръководителите на местата за настаняване, които смятат да продължат да работят, макар и с намален обем (64.4%), или очакват да продължат дейността си както преди извънредното положение (17.3%). 

55.9% от анкетираните от НСИ запазват мнението си да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации. 
Същевременно за пореден месец по-голяма част от тях имат намерение да намалят цената както на пакет услуги, така и на нощувката съответно със 70.8% и 53.1%.

По отношение на наетия персонал през последния месец анкетата на института регистрира намаление на ръководителите, предприели основните мерки: „неплатен отпуск“, „освобождаване/съкращаване“, „60/40“ и „платен отпуск“. 

В краткосрочен план (1 месец) 67.2% от анкетираните предвиждат да запазят персонала си, а 23.0% от тях очакват да увеличат заетите в местата си за настаняване. 

През юни 28.8% от управителите отчитат увеличение в приходите от дейността си спрямо предходния месец, докато 36.4% посочват, че няма промяна в тях.