МВФ: Имиграцията благоприятства икономическия растеж в развитите страни

Пандемията обаче доведе до рязкото ѝ спиране

18:00 | 20 юни 2020
Автор: Стефимир Гроздев
Снимка: Leonardo Carrato/Bloomberg
Снимка: Leonardo Carrato/Bloomberg

През последните години миграцията е център на интензивни политически дебати. Докато много хора имат положителни възприятия за имигрантите, съществуват и някои погрешни схващания и притеснения. Например някои смятат, че мигрантите са бреме за икономиките, пише Международният валутен фонд (МВФ) в свой анализ, предава Investor.bg.

Проучванията на Фонда обаче показват, че миграцията като цяло подобрява икономическия растеж и производителността в приемащите страни. „Имигрантите в развитите икономики увеличават производството и производителността както в краткосрочен, така и в средносрочен план“, заключава МВФ.

Пандемията от новия коронавирус обаче доведе до рязко спиране на миграцията заради въведените ограничителни мерки. Голямото блокиране е временно, но пандемията може да допринесе за общото чувство на сдържаност и недоверие върху дългосрочните ефекти от миграцията, както и до намаляване желанието на страните да приемат имигранти.

Това, заедно с ръста на безработицата, би навредило на страните на произход, особено на по-бедните, които разчитат значително на паричните преводи на работниците мигранти.

През 2019 г. 270 милиона души по света са били мигранти - хора, които не живеят в родината си. Мигрантското население се е увеличило със 120 милиона души от 1990 г. насам.

Делът на имигрантите в общото население на напредналите икономики се е увеличил от 7 процента на 12 процента, докато делът на имигрантите в развиващите се пазари и в развиващите се икономики остава около 2 процента.

Мигрантите често се заселват в родния си регион. Значителна част от международната миграция обаче се осъществява на големи разстояния (например от Южна Азия до Близкия Изток) и по-специално от развиващите се пазари и развиващите се икономики към напредналите икономики.

За разлика от тях бежанската миграция е по-локализирано явление, тъй като уязвимите групи от населението напускат изведнъж дома си с малко ресурси и пътуват до сигурна дестинация, обикновено близо до родината. Следователно възникващите и развиващите се икономики са както произходът, така и основната дестинация на бежанците.

Фактори за задържане на миграцията

Емиграцията в друга държава е скъпа, което обяснява защо мигрира само много малка част от населението. Разходите за миграция включват географски и езикови бариери, които обясняват голям дял от вариацията на миграционните потоци.

Основна причина, поради която хората мигрират, са разликите в доходите между страните на произход и местоназначение. По-богатите страни привличат повече имигранти, особено от страни с по-младо население. Страните с по-нисък доход на глава от населението изпитват повече емиграция, но само ако не са твърде бедни.

Целия анализ прочетете в Investor.bg.