Европейският банков орган ще гласува в четвъртък мораториумите върху плащанията по кредити

На настоящия етап е финализиран проект на указание на ЕБО по отношение на тези мораториуми

18:30 | 1 април 2020
Снимка: Christophe Morin/Bloomberg
Снимка: Christophe Morin/Bloomberg

В Европейския банков орган (ЕБО) продължават консултациите, за които Българската народна банка вече съобщи и в които участваме като член на Съвета на надзорниците, във връзка със законовите и частните мораториуми върху плащанията по банкови кредити в контекста на ситуацията с COVID 19, съобщават от БНБ.
На настоящия етап е финализиран проект на указание на ЕБО по отношение на тези мораториуми. Проектът ще бъде гласуван в ЕБО на 2 април 2020 г. до края на работния ден.
На основата на одобрения в ЕБО документ Управителният съвет на БНБ ще приеме решение по прилагането на указанието на ЕБО в България и ще изиска от търговските банки да предложат за утвърждаване в БНБ единен проект на правила за частен мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка със ситуацията с COVID 19.

Рамката за действие на банките в държавите членки включва следните три основни области:
• класифицирането на банкови кредити в неизпълнение;
• преструктурирането на експозиции;
• прилагането на Международния стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО9/IFRS9).