Иновативните изследвания трябва да имат по-голямо приложение

17:20 | 1 октомври 2019
Обновен: 17:20 | 1 октомври 2019

Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България; Кирил Петков, създател на Центъра за приложни изследвания и иновации към Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Бизнес старт, 01.10.2019