Акцент:Буров: Има нужда от осмисляне на данъците и правилно планиране на приходите в София

14:10 | 18 януари 2019

В година на избори не очаквам да се проведе задълбочен дебат относно нуждата от увеличение на данък сгради в София, както и на таксите за разрешение за строеж с цел да се осигурят средства за изграждане на инфраструктура. Това заяви Ангел Буров, зам.-председател на Съюза на урбанистите в България, в предаването „Бизнес старт“. На дискусия в „София Тех Парк“ вчера за предстоящата актуализация на Общия устройствен план на Столична община предприемачи и урбанисти изразиха мнение, че качествена среда на живеене се постига с пари, а в Столична община средствата за постигане на тази цел са недостатъчни