Акцент: Младежи без умения, образование или работа ще подпомага социален проект

10:56 | 17 януари 2019

В разгара на икономическата криза се оказа, че една от най-засегнатите групи, които имат трудности на пазара на труда, е на родените в края на миналия век, млади хора в риск. Това са хора, които срещат трудности в намирането на работа и на възможности за обучение. Това каза Апостол Дянков, мениджър „Проекти“ в Junior Achievement България. Международният проект за социално предприемачество, част от който е JA България, има за цел да насърчи младежите да продължат обучението си и да могат да си намерят работа или да започнат свой бизнес