Мицотакис: ЕС трябва да направи повече гражданската защита

Кириякос Мицотакис, министър-председател на Гърция

13:00 | 2 ноември 2021
Преводач: Силвия Грозева

Уверен ли сте, че ще постигнем някакво решение, което ще бъде наистина важно, без да са само думи.

Оптимист съм по природа и се надявам, че в даден момент ще успеем да видим пълната картина и да отговорим на очакванията.

Представлявам една страна, която излъчва сравнително малко емисии, но която също се опитва да даде своя принос за постигането на много амбициозните цели. И да поведе в някои области, в които смятаме, че разполагаме с естествено конкурентно предимство, за да решим или адаптацията към климатичните промени или намаляването им.

Можете ли да направите нещо за намаляването на горските пожари?

За съжаление това не беше само гръцки проблем. Средиземноморието е район, където климатичните промени се проявяват. Както и в Западните щати на Америка.

Пожарите стават по-силни и по-трудни за овладяване.

Знаем, че са преки последици от климатичните промени и че трябва да положим повече усилия, за да управляваме по-добре горите си.

Разбира се, ЕС трябва също да направи повече за засили гражданската защита на населението. Това обаче е свързано с овладяването на проблема, не засяга причините за него.

В обозримо бъдеще предстои да живеем с последиците от промените в климата. Основният ни приоритет е да защитим живота и имуществото на хората.

Затова създадохме министерство на климатичните кризи и гражданската защита и в него вливаме ресурси и се опитваме да сме по-ефективни в овладяването на подобни природни бедствия.

Знаем, че ще се изправим пред такива в следващите години.