Египет иска да е газов хъб в региона

Терес Ел Молла, министър на петрола на Египет

17:30 | 25 октомври 2021
Преводач: Силвия Грозева

С това, което се случи тази година – големият пик и скок на цените, е разбира се, изключение. Това не е устойчиво.

Но това, което направихме досега е комбинация от доставки по дългосрочни договори и на спот цени. Този микс на износа на нашите доставки..

Бих казал, че не е поравно, а по-скоро 60% по дългосрочни договори и 40% по спот цени. Това ни дава много добър микс. Много разумен баланс на цените, които получаваме и количествата, които изнасяме.

Както знаете преди  няколко години, още през 2016г. стартирахме инициативата да станем регионален газов хъб и работим упорито. Не само ние, но и заедно със съседните ни страни, за да го реализираме.

Отчасти в тази посока е създаването на EMGF – газовият форум за Източното Средиземноморие, на който заедно с останалите страни работим заедно, за да увеличим и подобрим използването на газ, подводните ресурси. Да монетизираме и да се допълваме взаимно като страни.

Част от това е да съберем всичкия газ, който е в Източното Средиземноморие в Египет, да го пуснем през тръбопроводите или да построим нов газопровод, за да го втечним и изнасяме през нашите LNG терминали.

Вече имаме подводен тръбопровод с Израел. Вече сме свързани с наземен тръбопровод през Йордания. Така че това са съществуващи инсталации и още една би била добра възможност заедно с Кипър и Гръция. Събираме всички валидни опции, за да потвърдим стратегиите си – да станем хъб за търговия, да съберем всичкия газ от региона да минава през Египет.