Проблемът с мръсния въздух в Алмати, част 1

Павел Александров, създател на сайта AirKaz.org

08:55 | 25 февруари 2021
Автор: Ваня Дюлгерова

Започна като хоби-проект. Осъзнах, че много хора всъщност се интересуват от информация за качеството на въздуха си. Започнах с Алмати, но сега се отчитат няколко града в Казахстан, както и в Киргизстан. Това е с напълно идеална цел и го правя в свободното си време.

Има около 100 датчика за измерване качеството на въздуха, разпръснати в цял Казахстан и Киргизстан. И всеки датчик поотделно подава данни към сървъра ми, който ги обработва и ги изпраща на сайта AirKaz.org. Така че всеки може да получи достъп до тези данни, опреснява се на всеки пет минути. Преди този проект Казахстан беше нещо като „сляпо петно“ на световната карта за мониторинг качеството на въздуха.

Повечето клетки са разположени тук, в Алмати. Главният извод е, че най-големият генератор на въздушно замърсяване в Алмати е, разбира се, горенето на въглища и други добивни горива през отоплителния сезон – от средата на октомври до  средата на април. Алмати се превръща в един от най-замърсените градове в света. Което е много нездравословно и опасно за жителите му.