Китай ще продължава да се отваря

Си Дзинпин, президент на Китай

18:40 | 14 октомври 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Китайският президент Си Дзинпин изложи политиката на правителството на събитие по случай 40-годишнината от създаването на специалната икономическа зона в Шънджън:

"Първо, ръководството на партията трябва да поддържа правилната посока на развитие на специалните икономически зони.

Второ, трябва да подобрим социализма с китайски особености. И да го направим още по-зрял и да го подготвим по-добре за реформи.

Трето, трябва да предприемем мерки за промяна, за да сме първи, така че да можем да продължим да водим в реформите чрез пробивно, иновативно мислене.

Четвърто, трябва да се отворим и да увеличим привлекателността си и конкурентноспособността за глобално присъствие.

Пето, трябва да продължим с иновациите като водещ фактор и да поведем в глобалните научни и индустриални реформи.

Шесто, трябва да възприемем човешки-ориентиран подход, така че постиженията на реформите и развитието да носят ползи на повече хора, по-справедливо и по равно.

Седмо, трябва да въведем законодателство в науката, прилагане на закона, правосъдието и спазване на универсалните закони и да направим върховенството на закона основна гаранция за развитието на специалните икономически зони.

Осмо, трябва да постигнем пълно, координирано и устойчиво развитие на икономиката, обществото и околната среда.

Девето, трябва да прилагаме пълно и точно основните принципи на една страна-две системи, за да насърчим включващо и взаимно насърчаващо развитие на континентален Китай, Хонконг и Макао.

Десето, трябва да играем водеща роля в специалните икономически зони и националната пътна карта, да правим необходимия принос за националното развитие."