Как Аукционната теория подобрява пазара

Робърт Б. Уилсън, носител на Нобелова награда за икономика за 2020

11:39 | 14 октомври 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Ако аукционната теория бъде разгледана като цяло, по отношение на структурата на пазара има много начини, по които институциите, процедурните правила и начините за разпределяне на ресурсите могат да бъдат подобрени.

В много случаи, тези намеси се състоят в съвсем дребни, почти незабележими промени, но понякога те създават напълно нови пазари.

Видяхме го при търговете за радио честоти.

Колегата ми, Алвин Рот, работеше по пазар за обмен на бъбреци между донори и реципиенти.

Има множество новаторски приложения, чрез които създаваме пазари. Хората се включват и работят ефикасно и с добри стимули.

Благодарение на нея можем да се справяме с много сложни ситуации, свързани с разнородни стоки. Има множество различни лицензи за честоти. Например, електричеството, електричеството в различни моменти, на различни места.

Това е една от системите, към които непрекъснато във времето се разпределя огромно разнообразие от ресурси. Ако се върнем към електричеството, то е сложно, много по-сложно от едно единствено произведение на изкуството продавано на търг, както и от следващото и от следващото. Тук става дума за хора, които се опитват да купят или продадат пакет от неща.

При електричеството имаме енергията, преносните системи и всички връзки, които са необходими. Така че, вие наддавате за една сложно съставна стока, а такива има много.