Големият учебен експеримент, част 2

Ема Дорн, мединжър по образователни практики в McKinsey & Company Inc.

14:43 | 11 септември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Мисля, че сме в разгара на огромен експеримент в момента. Никога не сме имали преминаване към дистанционно обучение на цялата нация. И мисля, че тези експерименти ще бъдат важни. Това, от което наистина се нуждаем, са данни, за да разберем кои от тези неща работят добре и кои не дават резултати. Отмяната на матурите са един пример.

Да се премине към подход на учене, основан на овладяването на материала до съвършенство е друг пример, но мисля, че това, което е наистина важно, е че докато правим тези експерименти събираме данни, с които трябва да оценим дали дават резултати и наистина са ползотворни за децата ни.

И това е много важно и е едно от нещата, които чухме особено от учителите, след като учениците се връщат в класната стая травмирани до известна степен от всички тенденции, за които току-що говорихме. И докато мислим за това как да подобряваме дистанционното обучение, съсредоточаването върху взаимоотношенията е жизнено важно. Мога да дам няколко примера за неща, които научихме, че някои учители правят. Едно от тях е измерване на пулса в началото на всеки ден. Как се справят учениците.

Другото е проверяване един по един на всяко семейство и всеки един ученик. Пример за това, което някои училищни райони правят тук, е оценяването. Очевидно е изключително важно да се разбере в началото на годината колко знания са пропуснали децата, но последното, което искаме е да върнем децата в училище и да седнат да правят тест четири часа, когато вече са в леко травмирано емоционално състояние.

И така, в някои райони вместо тестове, си насрочват индивидуална среща с всеки ученик, между учителя и ученика, за да направят оценяване на четенето. И по този начин убивате два заека с един куршум – започвате да възстановявате връзката между ученика и учителя и едновременно с това разбирате къде точно се намира ученика, за да разработите учебен план, с който да наваксат това, което са пропуснали.

В същия доклад изчислихме потенциалните загуби за БВП и прогнозираме, че те ще възлязат на около 170 до 270 млрд долара годишно, след като достигнем стабилност през 2040. И това прави около 1% загуба на БВП.

Можем да избегнем тази загуба чрез въвеждане на силни програми сега, за да помогнем на децата да наваксат пропуснатите знания. Да направим всичко възможно те все още да имат знания според изискванията на матурите, но това да бъде съчетано с високоинтензивно обучение, за да се попълнят тези празноти от пролетта, а може би някои ще имат пропуски и през есента.