Технологичната революция според Рубини

Нуриел Рубини, нобелов лауреат, професор по икономика, NYU Stern School

00:02 | 25 юни 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Разликата с предишната индустриална революция е, че работните места се преориентираха от селското стопанство към индустрията, а после от индустрията към услугите.

Но сега не само заводите на бъдещето ще са пълни с машини и роботи и евентуално един човек, който да ги управлява. Сега същият процес на изкуствен интелект, роботика и автоматизация напълно премахва много работни места в сектора на услугите. От търговия до транспорт и образование, също и държавни услуги и практически всичко на света.

И новосъздадените работни места не е ясно какви ще бъдат. Би било чудесно, ако за всяко работно място, което се създава от Amazon не изчезват средно по 10 работни места в търговията.

Това е разликата с миналото.

А после, за известно време тази технология и смущенията няма да се усещат на макрониво, доколкото не дават увеличение на производителността. Накрая разбира се, ако има значително технологично смущение, може да има увеличение на производителността на труда.

Икономическата баница ще стане по-голяма, но след като технологичните иновации с капиталово интензивни умения доведат до спестяването на труд, тези с реален капитал ще се справят добре. Тези, които са в двадесетте или тридесетте процента на върха на разпределението на уменията, образованието и човешкия капитал ще са добре.

Но ако сте работник със средна или ниска квалификация, или пък дори и чиновник с ниска или средна квалификация, доходът ви и работата ви ще бъдат напълно объркани от технологията. И затова проблемът не е това, че икономическата баница е по-голяма, а в разпределението на благата.

То ще бъде в полза на капитала и хората с много висока квалификация.

А тези с малки умения ще бъдат изоставени.

Затова имаме ръст на популизма.

Популизмът отчасти е воден от неравенствата в доходите, предизвикани не само от глобализацията, но и от технологичните смущения, които все повече застрашават чиновническите работни места, колкото и работническите. И затова напрежението и политическите сблъсъци ще бъдат жестоки.