Chart за слабото търсене на природен газ

Джил Еванко, президент и директор на Chart Industries

13:17 | 18 юни 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Търсенето в момента е сравнително слабо, но чуваме от клиентите си и операторите ,че ще се покачи и е свързано с високата чиста енергия, чието потребление всъщност нараства в резултат на скоро извършваните дейности по време на Covid. А втечненият природен газ, конкретно, е относително зрял по отношение на този спектър кокто и възможностите за износ и внос, с изградена инфраструктура около този спектър.

Имаме много разнообразен и различен подход към веригите на доставки през цялото си развитието, което ни постави в добра положение спрямо настоящата ситуация.

Имахме както глобални доставчици, така и регионални които доставяха множество източници за различните аспекти от веригата ни за доставки.

Имахме много слаби прекъсвания на веригата на доставки, с изключение на малък трансграничен износ и внос, като успяхме да се възползваме от първоначалната структура, която имаме изградена.

И ако в този момент всички бяха дошли при нас да кажат че ще строят, щяхме да можем да им предоставим необходимото на време. Така че в този момент веригата на доставки е незасегната и работи по график.