Младите китайци предпочитат преживявания пред продукти

Алекс Уеб, Bloomberg

14:30 | 22 октомври 2023
Преводач: Мария Попова

Изпаднали сме в ситуация, в която не знаем какво точно ни казват данните. Опитваме се да разберем, виждаме, че има спад, но каква е причината?

Разполагаме с количествени данни от проучването на Counterpoint Research, за което пишат колегите ни в Азия. Те казват, че продажбите на водещото устройство на Apple са намалели с 4,5% спрямо предходния период.

Говорим за брой устройства, а не за приходите като цяло, така че не става дума за катастрофални резултати.

Има забавяне на продажбите в Китай без значителен спад, но ако ги видим като графика, то определено са стигнали плато.

Въпросът е дали това се дължи на известен ръст на китайския национализъм и целия възторг около новото водещо устройство на Huawei.

Те може и да не успеят да произведат достатъчни търговски количества, но явно откъсват част от дяла на Apple. А дали всичко не се дължи на китайската икономика? Ако е икономиката, то щом тя се оживи, същото ще се случи и с Apple.

Очевидно има повече от едно възможно обяснение, но е ясно, че всички луксозни стоки в Китай изпитват затруднения. Как смятате?

Това е щрих към макроикономическата картина и картината на пазара, защото заключението на Counterpoint е, че всичко се дължи на китайската икономика.

Приликата между Apple и LVMH е в това, че в Китай все още им растеж на тримесечна база както показаха данните от сряда за БВП на страната, въпреки че той остава под целта на Пекин от 5%.

Потребителите на Apple са същите, които купуват и LVMH и пътуват до Хонконг, за да пазаруват, но истината е, че това е пазар, на който младежката безработица остава висока.

При младите китайски потребители се забелязва промяна и те често предпочитат вместо да купуват стоки да си купуват преживявания също както тук, в Северна Америка и Европа.

Трябва обаче да предупредя за нещо свързано с данните на Counterpoint: спадът от 4,5% през първите 17 дни след пускането iPhone 15 е сбор от всички модели – 15, 15 плюс и двата про модела.

Ретроспективният анализ показва, че китайските потребители се мотивират от технологичните подобрения каквито има при моделите 

Про и Про Макс. Така се повишават и продажбите, и приходите, дори и ако графиките показват, че продажбите на устройства се понижават или не нарастват. Така че, да не забравяме - Apple може да ни изненада в Китай!