BlockFi и възможността на юрисдикциите да работят с крипто, част 1

Сонали Басак, Bloomberg

15:24 | 29 ноември 2022
Преводач: Силвия Грозева

Очакваше се, защото техният спасител беше FTX, нали?

Очакваме го и писахме поне от една седмица, че това би трябвало да се очаква в определен момент, а сега имаме подробности.

Какво имаме? Не само план за заявлението за защита от фалит в Ню Джърси, но и подробности за обхвата му, до колко мащабно ще е производството по обявяване на банкрут.

От 1 млрд до 10 млрд долара в активи е общият размер на BlockFi.

Доста голям..

Да, голям е. Над 100 хиляди кредитори, които ще трябва да следят следващите заявления, за да видят дали има и други. FTX също задраска и последното квадратче от заявленията и по-късно стана ясно, че говорим за 1 млн души.

Освен това знаем, че концентрацията сега е различна в групата на необезпечените кредитори. Какво е това?

Над 700 млн от различни вложители са поверени за управление на самия FTX. Също така и самата Комисия по ценни книжа ..

Има доста имена, които не са тук – от ранга на FTX.

Но знаем, че тези суми, които бяха обявени са между 1 и 30 млн долара. Така че може да има още заразяване от тях, през дружествата, на които самите те дължат пари, защото още не знаем кога ще обявят публично кои са. Знаем обаче, че това е средната сума на кредитор, на които се дължат пари и знаем по колко горе-долу са задълженията към тях.

Стои и въпросът с хронологията. Ясно е, че BlockFi имаха проблеми още преди колапса на FTX, но в същото време крахът на FTX влоши още повече нещата за BlockFi. Ако продължите оттук нататък, какви са отношенията между двете?

В искането за защита от фалит са записани 275 млн долара за FTX. Тук има някои интересни въпроси, на които нямаме отговори.

Например според показанията на един съветник, те не са получили пари. Не са получили всичките пари, които са поискали от FTX, според документите на ВlockFi.

Спомнете си, че някои проблеми започваха още преди FTX. Затова и FTX се намесиха. Те замесиха Three Arrows в заявлението на FTX.

Освен това ще подчертая, че американският бизнес на FTX е отпуснал заем на BlockFi отчасти чрез този FTT токен.

Така че въпросът ми относно целия този договор е кой на кого и колко дължи? Интересно е кой е отговорен за разплащането помежду им в тази силно взаимно зависима мрежа след фиаското на Three Arrows.

Спомнете си, че BlockFi казаха, че може да отнеме време си върнат парите от FTX след банкрута им.

Така че нещата между двете фирми са сложни.