Проблемът на Twitter с ботовете

Мандип Синг, Bloomberg Intelligence, Кърт Уагнер, Bloomberg News

22:49 | 17 май 2022
Преводач: Кирил Петков

 

Кърт, смята се, че проблемът произхожда от дела потребители, които са ботове, бил той 5% или 20%. В сравнение с Meta, Snap, TikTok, другите социални медии, които следите, какво е отношението на Twitter към ботовете?

Той бе много разпален по темата на една конференция в Маями.

Репортерите на Bloomberg не присъстваха, но имаха възможността да я проследят.

Мъск повдигна темата за ботовете.

По данни на Twitter ботовете са не по-малко от 5% от потребителите.

Twitter не е уникален - Facebook докладва също подобен процент.

Но Мъск има вендета срещу ботовете.

Те са част от кампанията му да прочисти и модернизира услугата.

Той смята, че броят ботове е значително по-голям.

Днес директорът на Twitter Параг Аграуал влезе в спор с Мъск, в който обясни начините, по които се измерват ботовете, на което Мъск отвърна с емоджи на екскремент.

Очевидно обяснението не го интересуваше.

Вероятно е това да е съществена причина за забавянето на сделката.

Мъск търси още информация.

Не може да ми отвръщаш по подобен начин, Кърт. Нито Мандип.

Честен кръст, не бих.

Вашият анализ мина по същите линии, Мандип. Разглеждате задълбочени анализи на тези компании, финансирането, ръстът на нови потребители, ръстът на приходите, колко са печеливши. Как преценявате влиянието на ботовете върху здравето на компанията?

Очевидно това е голям проблем за Twitter.

Да кажем че 5% от потребителите са ботове и да не ги смятаме.

Тогава броят истински юзъри ще повиши очакваната стойност на потребител, която влияе на сделката.. При социални медии като Snap Chat и Pinterest стойността е близо $100.

Докато при сделката за 44 милиарда за Twitter очакваната стойност се оказва около 200 долара.

Twitter вече има проблеми с преувеличаване на броя потребители.

Подобни несъответствия не са нови.

Но ако ще купувате компания въз основа общия брой потребители, то следва да помислите за по-ниска цена в случай, че броят е грешен.

Нека ви помоля да продължите темата. Води се по-общ разговор как тази цена може да промени начина, по който оценяваме тези компании. През последните седмици пазарът ни показва, че преосмисляме методите си за преценка на всяко ниво. Не само оценките на доходи и отстъпки, а на ръста като цяло. Как се променя начинът, по който оценяваме технологичните компании?

Социалните медии не са компании на ръста. Ръстът идва от следващата стъпка за разрастването им, метавселената.

Оценки падат навсякъде, но не смятам, че Twitter продължава да се радва на висок ръст.

Компанията има устойчив ръст, но няма да видим 40-50% ръст, дори ако стане частна.

Трябва да се замислим за реалния ѝ бъдещ ръст спрямо въпросите кое може да генерира свободни парични потоци за плащане на лихвата.