Woodside: LNG е важно гориво на бъдещето

Мег О‘Нийл, управляващ директор на Woodside Petroleum

10:00 | 25 ноември 2021
Преводач: Силвия Грозева

Моментът на тези събития е много интересен, защото е веднага след срещата в Глазгоу за климата. Сигурно ви задават много такива въпроси, но как отговаряте на климатичните групи, които искат да знаят за подобни големи проекти за изкопаеми горива, които са в противоречие с това, което бе договорено в Глазгоу.

Всъщност подобни големи LNG проекти са част от решението на предизвикателството с климата. Когато разглеждаме страните, където продаваме продукта – Япония, Корея и Китай – те все още силно зависят от въглищата.

Един от най-бързите начини за намаляване на емисиите на страните е преходът от въглища към газ.

Вярваме, че сгъстеният природен газ е част от микса. Този проект в Скарбъро има съвсем малко СО2 – под 0,1%. Плановете ни за Плуто ще бъдат най-ефективните в Австралия.

Така че от въглеродна гледна точка е изключително ефективен проект за клиентите ни в сравнение с много други източници на LNG.

Международната енергийна агенция например казва, че търсенето на газ започва да стига пик или може да го достигне през 2025г, ако страните се придържат към ангажиментите си за нетна нула на емисиите. Какво ви дава увереност, че ще има такъв пазар за вас в следващото десетилетие?

Има различни прогнози как светът ще изпълни климатичните си амбиции. Дори в международния сценарий за нетна нула през 2025г. на Международната енергийна агенция, ще се изисква продължаване на инвестициите в петрол и газ. Страните по света в момента силно зависят от петрол и газ.

Природният газ дава възможност да се намалят въглеродните емисии, докато продължава да предлага надеждна и достъпна енергия за тези страни.

Търсите ли допълнителни възможности, за да се опитате да намалите емисиите парникови газове от проекта?

Направихме различни неща. Имаме собствени амбиции за нетна нула, която искаме да постигнем до 2050г. и сме си поставили краткосрочна и средносрочна цел за декарбонизация. Смятаме да намалим нетните си емисии с 15% до 2025г и с 30% до 2030г.

Създадохме въглероден бизнес в подкрепа на тези цели.

Като разработваме проекта в Скарбъро, взехме няколко решения, за да стане инсталацията въглеродно ефективна.

Например искаме като започнем производството, то да е възможно най-ефективно като емисии. И се опитваме да използваме слънчевата енергия, за да захранваме инсталацията за производство на LNG. Това е друга важна стъпка за намаляване на емисиите.