Хлебни Изделия-Подуяне АД - в несъстоятелност продава имоти

Предложенията от купувачи се очакват до 21.05.2018

08:45 | 24 април 2018
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Синдикът на "Хлебни Изделия-Подуяне" АД - в несъстоятелност, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че пристъпва към продажба по реда на чл.718 ТЗ чрез пряко договаряне на обособената част от имуществото на дружеството, представляваща:

(i) Сгради на „Хлебозавод 2 – Подуяне”, както следва:
(а) Контролно-пропускателен пункт;
(б) Зала за събрания;
(в) Склад;
(г) Музей – склад;
(д) Кафе-магазин;
(е) Стол със складове и битови помещения;
(ж) Открит навес;
(з) Котелно помещение,
(и) Седем производствени сгради с разгърната застроена площ от 10 542.94 кв.м., ведно с
(ii) 14 176/18 176 ид. части от поземления имот, в който са изградени сградите, представляващ УПИ Х, кв. 9 на м. НПЗ „Хаджи Димитър - Малашевци”, гр. София, и подобренията в имота, при цена от 3 461 800 лева.

Предложения от потенциални купувачи се очакват в срок до 21.05.2018г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Бистрица” №9, офис №6.

По въпроси, свързани с продажбата, връзка със синдика можете да осъществите на телефон 02/986-35-26.