Разпоредба в Кодекса на труда е от миналия век

Жасмина Саръиванова, експерт по защита на работодателските интереси в Българската стопанска камара, Бизнес старт, 09. 01.2020

Последни новини
Още от В 2 минути