Тепърва ще се разплитат много зависимости от Москва

Гл. ас. д-р Георги Проданов, Департамент Политически Науки в НБУ, В Развитие, 10.09.2019 г.

 

Последни новини
Още от В 2 минути