КФН: Няма данни за извършени пазарни злоупотреби около говоренето по сделката за ЧЕЗ

Изказванията не касаят дейността на публичните дружества, заяви още КФН

Снимка: Martin Divisek/Bloomberg Снимка: Martin Divisek/Bloomberg

Доколкото сме запознати с изказванията на различни лица по повод сделката с мажоритарния пакет акции от капитала на ЧЕЗ Разпределение България и ЧЕЗ Електро България се осъществяват след разкриване на информация за взетото решение от Надзорния съвет на ЧЕЗ Чехия, предвид което не са налични данни за извършени пазарни злоупотреби. Още повече, че изказванията не касаят дейността на публичните дружества, а единствено сделката и нейното развитие. Това заявиха от Комисията за финансов надзор в резултат на запитване от страна на Bloomberg TV Bulgaria дали има основания за самосезиране на надзорния орган по силата на Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти в резултат на начина наразпространяване и боравене с чувствителна информация от страна на обществени фигури относно сделката за продажбата на активите на ЧЕЗ Груп в България на новосформираното дружество Инерком – България и не поставя ли това в неравнопоставено положение миноритарните акционери на ЧЕЗ Разпределение България и ЧЕЗ Електро България, чиито акции се търгуват на БФБ – София.

„На този етап не виждаме нужда от някаква извънредна намеса на КФН“, се казва още в становището на КФН.

Задължение към надзора ще настъпи след евентуалното регистриране на все още неприключените сделки в Централен депозитар, като за купувача и за продавача ще възникне и задължението за уведомяване на КФН в четири работни дни след сетълмента.

В срок от 14 дни от придобиването, купувачът на акциите на двете публични дружества ЧЕЗ Разпределение България и ЧЕЗ Електро България ще трябва да отправи търгово предложение до останалите акционери.

Друга възможност пред бъдещия собственик е да се разпореди с акциите, отново в посочения срок, по начин, че да не притежава повече от една трета от капитала на всяко дружество.

Основания за спиране на търговията с акции от капитала на ЧЕЗ Разпределение България и ЧЕЗ Електро България не са налице, констатират от КФН. 
 

Последни новини
Още от Новини