Димитър Радев, управител на БНБ: Присъединяването към еврозоната е пример за политическа константа
В интервю на главния редактор на Bloomberg Businessweek BG Ивайло Лаков управителят на БНБ Димитър Радев споделя как централната банка бе една от първите, които активираха и впоследствие изцяло изпълниха антикризисен пакет за над 9 млрд. лева.
Сливания и придобивания по време на пандемия
Евгений Кънев, д-р по икономика, управляващ съдружник на консултантска фирма за сливания и придобивания Maconis
ПОСТ-COVID ИКОНОМИКА
от д-р Щерю Ножаров*: Светът трайно се промени, въпросът е дали можем да го видим