Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Минималната работна заплата в България е справедлива

Д-р Милена Ангелова, вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет и главен секретар на АИКБ, Бизнес старт, 16.01.2020

Работните заплати, право на сдружаване и стачка, пазарът на труда, определяне на равнището на възнаграждения съгласно Договора за създаване и функциониране на Европейския съюз (ЕС) са прерогативи на страните членки, а не на ЕК. Това мнение изрази д-р Милена Ангелова, вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет и главен секретар на  Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов, по повод планираните социални инициативи на Европейската комисия за 2020 г.

Как се определя дали една минимална работна заплата е справедлива?

"Има широк кръг от фактори и индикатори, които Европейската комисия (ЕК) е сложила в този документ. България е на челните места, с висока минимална работна заплата, тоест тя е справедлива".

"Има препоръка в България да не се определя административно работната заплата. Страните, в които няма минимална работна заплата, безработицата е 1.4 пъти по-малка. Равнището на доходите 1.6 пъти по-високо - например, в държави като Швеция, Австрия. Тези страни реагираха спрямо предложението на Комисията да се намеси в социалното договаряне. Където има работещ социален диалог, е добре социалните партньори да определят работните заплати", посочи д-р Ангелова.

"ЕК прие т. нар. "таксономия", която оттук нататък ще ръководи достъпа до финансови средства както от банки, така и на капиталовите пазари. Тя е доста рестриктивни и не отчита спецификите на регион като нашия. От нея ще пострадат всички сектори, които не са климатично неутрални. Трябва да поискаме ясна пътна карта така, че енергетиката да не пострада силно".

По повод европейската стратегия за равенство между половете и задължителните мерки за прозрачност при заплащането гостът подчерта, че разликата в заплащането между жени и мъже все още е 16%.

 

Последни новини
Още от Бизнес старт