ПИБ погаси по-голямата част от държавната помощ

Банка ДСК с най-голяма печалба за деветмесечието. ПИБ е погасила по-голямата част от държавната помощ

17:47 | 30 октомври 2015
Автор: Димитър Баларев
БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News
БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News

Първа инвестиционна банка е погасила по-голямата част от държавната помощ, показват индивидуалните отчети на банките към 30 септември, разпространени от БНБ. От банката потвърдиха информацията.

От справката за депозитите се вижда, че вземанията на сектор Държавно управление (включва не само централното правителство, но и общини и ведомства) в ПИБ са намалели до 556 млн. лева. Към 31 март, откогато са последните данни, те бяха 815 млн. лева. Банката получи държавна помощ в размер на 1.2 млрд. лева през юли 2014 г. и я погасява по график.  Третата по големина кредитна институция, която изпълнява програма за преструктуриране, отчита печалба от 10 млн. лева. 

Размерът на отчетената към 30 септември печалба на банковия сектор е 795 млн. лв., съобщи БНБ. Това е със 194 млн. лв. повече от реализираната за деветте месеца на 2014 г. Месец по-рано печалбата беше 713 млн. лева.
Основна предпоставка за подобрената доходност на годишна база са понижените разходи за лихви, отбелязва БНБ. Кредитните институции отчитат и по-големи приходи от такси и комисиони, както и по-малки разходи за обезценка. През периода е регистрирано слабо намаление на брутния размер на необслужваните кредити и аванси, като в края на септември те възлизат на 10 822 млн. лв. 
С печалба от 247 млн. лв. Банка ДСК е най-рентабилната банка за деветте месеца, следвана плътно от Уникредит Булбанк - 243 млн. лева, където са натежали сравнително по-големи обезценки. Осем банки отчитат загуба.