Доходността на ПФ - над 3%

Най-много са нараснали средствата по партидите в доброволните фондове, показват данни на КФН.

16:01 | 28 октомври 2015
Автор: Димитър Баларев
Пенсионери. снимка: Matthew Lloyd/Bloomberg
Пенсионери. снимка: Matthew Lloyd/Bloomberg

Универсалните пенсионни фондове (УПФ) постигат среднопретеглена доходност от 3,25% на годишна база през последните две години до края на септември 2014 г. Това става ясно от актуалните данни на Комисията по финансов надзор (КФН), на които се позова Investor.bg
През периода най-висока годишна доходност постига УПФ „ЦКБ-Сила“ – 5,31%. След него се нареждат УПФ „Съгласие“ – 5,28% и УПФ „ПОИ“ – 3,77%. И трите фонда постигат по-висока доходност от среднопретеглената.

В същото време за последните две години професионалните пенсионни фондове постигат среднопретеглена доходност от 3,51% при управлението на активите си, показват още данните на регулаторния орган. Определената минимална доходност за ППФ е 0,51% на годишна база.
ППФ „Съгласие“ и ППФ „ЦКБ-Сила“ постигат годишна доходност от 5,34%, ППФ „ПОИ“ – 3,89%, а ППФ „Топлина“ – 3,27%, като и трите фонда постигат по-висока доходност от средната.

Доходността, която постигат доброволните пенсионни фондове (ДПФ), е 3,79%. От тези дружества най-висока доходност постига ДПФ „Съгласие“ – 5,08%, а след него се нареждат ДПФ „ЦКБ -Сила“ – 5,06% и ДПФ „ДСК - Родина“ – 4,55%. Тук пет от общо деветте фонда постигат по-висока доходност от среднопретеглената.

Единственият доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“ реализира доходност от 3,86% през последните две години, приключващи на 30 септември.