Нови данъци и без бензинови коли: последствията от климатичните политики на ЕС

Новите цели са намаляване на нетните емисии на парникови газове в ЕС с 55% от нивата от 1990 г. до 2030 г.

08:02 | 15 юли 2021
Автор: Даниел Николов
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Европейският съюз представи в сряда най-амбициозния си план за борба с изменението на климата, като дузина политики излагат с безпрецедентни подробности как да се променят 27-те икономики, за да станат по-зелени през това десетилетие.

Европейската комисия публикува стотици страници с предложените правила. Държавите-членки и Европейският парламент ще трябва да преговарят и одобряват всяка от тях.

Политиките се занимават с повечето големи източници на парникови емисиии на планетите, включително електроцентрали, автомобили, самолети, фабрики и отопляването на домовете на хората. Взети заедно, те имат за цел да намалят нетните емисии на парникови газове в ЕС с 55% от нивата от 1990 г. до 2030 г. и да го насочат към нетни нулеви емисии до 2050 г.


Без ваканции в чужбина и слоеве термоизолация?

Европейският съюз не иска от своите граждани директно да променят поведението си като част от плана си за борба с изменението на климата, но множеството политики насърчават по-екологичен подход.

Основният принцип на предложенията е, че опциите за замърсяване трябва да струват повече, а зелените варианти трябва да бъдат по-евтини.

Например данък в целия ЕС за замърсяващи авиационни горива би могъл да оскъпи самолетните билети. Но дали това ще предизвика нарастване на броя на ваканции близо до дома за сметка на уикенд в чужбина, зависи от това дали авиокомпаниите ще прехвърлят цената на потребителите.

Ценообразуването на CO2 за сгради означава, че сметките за отопление на жилища вероятно ще се увеличат, което може да навреди на домакинствата с ниски доходи, тъй като те обикновено харчат по-голям дял от доходите си за отопление.

Ще бъде предоставена финансова помощ за инсталиране на изолация или смяна на газови котли с термопомпи, които превръщат топлината във външния въздух в топлина в дома.

Някои групи за натиск срещу бедността призовават правителствата да се справят с енергийната бедност с парични помощи или други форми на облекчение.

Европейската комисия иска да създаде фонд за облекчаване на въздействието върху уязвимите домакинства от по-високите сметки за отопление на дома и горивата.

Като цяло от гражданите на ЕС не се иска да променят съществено своите навици, поне засега. Няма предложения например за насърчаване на хората да ядат по-малко месо, което е голям източник на емисии.

Какво ще се промени и колко бързо?

Предложените в сряда политики определено забраняват продажбата на нови бензинови и дизелови автомобили от 2035 г. в 27-те държави на ЕС, като се използват твърдите цели за емисии на CO2, за да принудят производителите на автомобили да спрат да продават "мръсни" автомобили.

Това може да направи електрическите автомобили по-достъпни, тъй като производителите на автомобили разширяват обхвата си, за да се съобразят с правилата, а правителствата субсидират разходите. Предложенията също така ще задължат страните да инсталират още хиляди зарядни устройства за електрически превозни средства по основните пътища.

ЕС предложи по-амбициозна цел за разширяване на енергията от възобновяеми източници, което ще тласне енергийните компании да построят повече слънчеви и вятърни паркове през това десетилетие. Много въглищни електроцентрали и мини ще бъдат затворени, което ще представлява огромно предизвикателство за местните икономики, които разчитат на тях.

Финансирането от ЕС ще помогне на компаниите и регионите да преквалифицират работниците, но националните правителства и компаниите също ще трябва да направят големи инвестиции, за да управляват този преход.

Ще струват ли нещата повече?

Политиките на ЕС следват основен принцип, който означава, че опциите за замърсяване трябва да струват повече, а зелените опции са по-евтини.

Брюксел ще направи това по три начина.

Първо, чрез ценообразуване на въглерода. Системата на ЕС за търговия с емисии, най-големият пазар на въглерод в света, задължава електроцентралите и фабриките да купуват разрешителни, когато отделят CO2.

Брюксел заяви в сряда, че иска да добави корабоплаванеъо към този пазар и да създаде пазар на CO2 за транспорт и отопление на сгради.

Това може да увеличи сметките за отопление на хората, така че ЕС обеща да помогне на домакинствата с ниски доходи да плащат за изолация или зелени отоплителни системи, като термопомпи. В дългосрочен план реновираните сгради трябва да бъдат по-евтини за отопление и охлаждане.

Второ, чрез данъци. Брюксел иска да въведе данъци в целия ЕС за замърсяващи авиационни горива. Това би могло да оскъпи самолетните билети, ако авиокомпаниите прехвърлят разходите на потребителите.

Трето, като в поевтиняване на зелените опции. Нисковъглеродните горива ще получат данъчна почивка. Предложенията ще подтикнат фабриките да инвестират в нисковъглеродни производствени технологии, които днес са скъпи, но трябва да станат по-евтини, когато се увеличат.

Защо ЕС прави това?

Европейските климатични цели, ако бъдат спазени в световен мащаб, биха помогнали за предотвратяване на катастрофални нива на изменението на климата, което вече води до смъртоносни горещи вълни, по-силни бури и пожари по целия свят.

Повечето регулации на ЕС са предназначени да променят стари, по-малко амбициозни климатични цели, които се нуждаят от подобряване. Целите на ЕС за възобновяеми енергийни източници, въглеродният пазар на ЕС и ограниченията за емисиите на автомобили ще бъдат преработени.

Други предложения са иновативни. ЕС представи в сряда своя план за стартиране на първата в света "тарифа за въглеродни граници", изисквайки външни производители да плащат разходите за CO2, когато продават в ЕС стоки като стомана и цимент.

Заводите на ЕС ще трябва да направят огромни инвестиции за намаляване на емисиите, така че мярката има за цел да гарантира, че европейските фирми могат да направят това, без да бъдат подбивани от по-евтин, замърсяващ внос.

Какво се иска от гражданите на ЕС?

Все още не много. Политиките на ЕС имат за цел да променят това, което компаниите предлагат на потребителите, за да им помогнат да изберат по-екологични възможности - например закупуване на електрическа кола.

Но убеждаването на хората да променят индивидуалните си навици може да отнеме повече време.

Ще проработи ли идеята?

ЕС е изправен пред големи политически предизвикателства, за да превърне целите си в подробни политики.

Някои държави от ЕС вероятно ще се противопоставят на политики, които биха повишили потребителските разходи, а някои компании започнаха да лобират срещу ограничаването на замърсяването.

Дори ако планът на ЕС проработи, климатичните промени няма да бъдат спрени, освен ако други големи емитенти не заемат подобна позиция.

ЕС произвежда само 8% от глобалните емисии. Китай и САЩ, двата най-големи замърсители в света, са си поставили цели за нулеви нетни емисии, но тепърва ще ги подкрепят с политики. ЕС се надява да прокара пътека, която другите могат да следват.