2508 лева са необходими за издръжката на 4-членно семейство у нас

Това показва наблюдение на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ

16:26 | 18 ноември 2020
Автор: Николета Рилска
Снимка:  Angelov Velko/Bloomberg News
Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

В края на третото тримесечие издръжката на 4-членно домакинство (двама родители и две деца) достига 2508 лв. Това са средства, необходими за осигуряване на разходите за храна, поддържане на жилище, здравеопазване, образование, транспорт и почивка спрямо средните български стандарти. Издръжката на живот на едно лице от четиричленно домакинство е в размер от 627 лв.

Това показва наблюдението на потребителските цени и издръжката на живота, което Институтът за социални и синдикални изследвания към КНСБ прави от 30 години, цитирано от Investor.bg.

Анализът на разходите за периода юли-септември показва, че общата стойност за издръжка на живота на 4-членно домакинство се задържа на почти същите нива спрямо предходното тримесечие, нарастването е с 0,2%. Намаление се регистрира в групата на хранителните стоки с 0,8%. Цените на нехранителните стоки обаче бележат леко покачване с 1,1% спрямо предходното тримесечие заради ръста на жилищните разходи. 

На годишна база стойността на издръжката на живот се увеличава с 36 лв. След като през второто тримесечие цените на природния газ отчетоха драстичен спад и повлякоха надолу цените на топлоенергията и горивата, през третото тримесечие трендът се обръща, но въпреки това цените на топлоенергията остават по-ниски спрямо същия период на предходната година.

Покачването на общата стойност на издръжката идва от поскъпването на някои храни с нива над тези през септември 2019 г., като хляб и зърнени храни (2,9%), месо и месни продукти (8,3%), мляко и млечни продукти (3,4%). При нехранителните стоки и услуги по-изразено увеличение се наблюдава при подгрупите водоснабдяване (с 4,7%), образование и свободно време (с 5,2%), електроенергия (с 2,8%).

За осигуряване на средствата, необходими за издръжка от 2508 лв., следва нетният размер на работната заплата за всеки от двамата възрастни членове на този тип домакинство, да бъде не по-нисък от 1254 лв. Сравнението с официалните данни от трето тримесечие 2020 показва, че нетната работна заплата е в размер от 1065 лв. Това  означава, че размерът е по-нисък с около 15,1% от необходимата заплата за издръжка, а в стойностно изражение разликата е с 189 лв.

Повече по темата четете на Investor.bg.