Китай планира "смели стъпки" за защита на икономиката

Не можем да разчитаме на световните пазари за осигуряване на продоволствена сигурност на Китай: Си

15:00 | 6 март 2022
Обновен: 17:02 | 6 март 2022
Автор: Галина Маринова
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Китай не може да разчита на международните пазари, за да гарантира продоволствената си сигурност, заяви президентът Си Дзинпин на политическа среща, отразена от китайското държавно радио в неделя, пише Bloomberg.

"Китай трябва да се съсредоточи върху вътрешните си пазари на храни, като същевременно се увери, че разполага с подходящо ниво на капацитет за внос", заяви Си по време на среща, на която присъстваха членове на Китайската народна политическа консултативна конференция.

Си подчерта също така защитата на земеделските земи и технологичното развитие на посевната промишленост, за да се подпомогне решаването на проблемите с продоволствената сигурност.

Политиците на Общокитайското събрание на народните представители, което се провежда едновременно с работата на Китайската комунистическа партия, също подчертаха, че продоволствената сигурност е ключов въпрос за нацията през тази година, особено след като цените на някои култури скочиха след нахлуването на Русия в Украйна.  

Амбициозна цел

Китай определи амбициозна цел за икономическия растеж през годината, като отново постави акцент върху фискалните стимули, за да противодейства на рисковете от продължаващия спад на пазара на недвижими имоти и нарастващото геополитическо напрежение. 

Въпреки че целта за растеж от около 5,5% за тази година е най-ниската от повече от три десетилетия, тя е над консенсусната прогноза за експанзия, близка до 5%, и над прогнозата на Международния валутен фонд за 4,8%. Според икономисти целта предполага, че Пекин ще увеличи разходите за инфраструктура, ще намали допълнително лихвените проценти и ще направи повече за стабилизиране на жилищния сектор.

China 02

Премиерът Ли Къцян обеща при откриването на Общокитайското събрание на народните представители да предприеме смели стъпки за защита на икономиката, тъй като рисковете се увеличават. 

"Оценявайки цялостно ситуацията в страната и чужбина, рисковете и предизвикателствата пред развитието на страната се увеличиха значително през тази година", заяви Ли пред делегатите в събота. "Колкото по-трудни стават нещата, толкова по-уверени трябва да бъдем."

Спадът на огромния пазар на недвижими имоти в Китай и спорадичните епидемии от коронавирус са спирачка за втората по големина икономика в света, която е ключов фактор за глобалното предлагане. Растежът се забави до 4 % през последното тримесечие на 2021 г., преди скокът на глобалното напрежение, причинен от нахлуването на Русия в Украйна, да разтърси финансовите пазари и да раздвижи цените на суровините.

Цели на Конгреса

  • Растеж на БВП - около 5,5 % (за  2022) при над 6 % за 2021 година, 
  • Индекс на потребителските цени - около 3% за 2022 при около 3% за 2021 година,
  • Фискален дефицит (% от БВП) - около 2,8 % за 2022 при около 3,2 % за 2021 година,
  • Специална квота за облигации на местните власти - 3,65 трлн. юана за 2022 при 3,65 трлн. юана за 2021 година,
  • Нови работни места в градовете - над 11 млн. за 2022 при над 11 млн. за 2021 година,
  • Ниво на безработица - под 5,5 % за 2022 при около 5,5 % за 2021 година.

Политиците се опитват да гарантират, че растежът е достатъчно бърз, за да се създадат достатъчно работни места и да се запази социалната стабилност, като същевременно се избягва прекомерното стимулиране на икономиката, което би довело до собствени рискове, като например раздуване на и без това тежкото дългово бреме на страната или подхранване на балони на финансовите пазари.

Подкрепянето на растежа е от политическо значение за Комунистическата партия и президента Си Дзинпин, който се очаква да направи безпрецедентна заявка да остане начело за трети мандат на ключова партийна среща по-късно тази година. Длъжностните лица изтъкнаха икономическата стабилност като основен приоритет и призоваха местните власти да ускорят разходите. 

Увеличаване на фискалната тежест
Фискалните разходи ще нараснат с 8,4 % през 2022 г., включително с над 7 % ще бъде увеличен бюджетът за отбрана на Китай. Правителството планира да използва спестявания от предишни години, за да плати за увеличението на разходите, като целта е бюджетният дефицит да спадне до 2,8% от брутния вътрешен продукт през тази година.

China 03

Министърът на финансите Лиу Кун заяви, че близо 1,27 трилиона юана средства, задържани от предишни години от централното правителство, ще бъдат добавени към общия бюджет през тази година. 

Много ще зависи от това дали Пекин ще успее да насърчи местните власти да стартират повече инфраструктурни проекти. 

"Китай си постави цел, която изисква известни усилия за постигане, за разлика от миналата година, която беше твърде ниска и отслаби мотивацията на местните власти да предприемат нещо", каза Дин Шуан, главен икономист за Голям Китай и Северна Азия в Standard Chartered Plc. "Целта все още е в рамките на потенциалния темп на растеж на Китай и изисква политическа подкрепа и усилия от страна на местните правителства."

Посланието на народния конгрес е ясно - китайското правителство е решено да предотврати твърде голямото забавяне на растежа през тази година. Целта за растеж от 5,5 % - намаление от 6 % през 2021 г. - е сигнал за намерение да се стабилизира икономиката, която е изправена пред силен натиск от спада в сектора на недвижимите имоти и новите рискове от войната между Русия и Украйна. На пръв поглед бюджетните цели изглеждат консервативни -- но оставят значително пространство за стимулиране, което може да бъде дори по-силно от подкрепата, която тя оказа през 2020 г., за да смекчи удара от пандемията, коментират Чан Шу и Дейвид Ку от Bloomberg Economics. 

Лиу Рихон, висш служител в изследователската служба на Държавния съвет, заяви, че Китай разполага с много възможности за увеличаване на инвестициите. 

"Разширяването на инвестициите на сегашния етап не означава, че Китай се връща към стария си път на екстензивно развитие и разчитане на големи проекти за стимулиране на икономическия растеж", заяви Лиу пред репортери в събота в Пекин.

Премиерът Ли отново потвърди ангажимента на Пекин да контролира общото ниво на дълга в икономиката и заяви, че размерът на облигациите, с които местните власти могат да финансират конкретни проекти, ще бъде определен на 3,65 трилиона юана, колкото и миналата година. Правителството ще създаде и фонд за гарантиране на финансовата стабилност и предотвратяване на системни рискове, каза той, без да дава подробности.

Правителството също така отказа да определи нова твърда цел за потреблението на енергия, както обикновено прави, за да постигне дългосрочни цели за емисиите, като предположи, че по-непосредственият му фокус е върху стимулирането на растежа на БВП.

"Целта от около 5,5% растеж не е лесна за постигане и изисква по-активна политическа подкрепа", каза Брус Пан, ръководител на отдела за макро и стратегически изследвания в China Renaissance Securities Хонконг. "Инвестициите, особено инфраструктурните, ще бъдат най-важният и надежден двигател за стабилизиране на растежа през тази година."

Жилищен пазар
Способността на Китай да постигне целта си за растеж през тази година ще зависи до голяма степен и от това дали мерките на политиката за стабилизиране на жилищния пазар са ефективни. От началото на годината десетки китайски градове улесниха получаването на ипотечни кредити от жителите си или намалиха първоначалните вноски, изисквани за покупка на имот, за да насърчат продажбите на повече домове. 

"Целта за растеж от 5,5% е агресивна, което означава, че правителството е готово да направи повече, за да спре спада на пазара на недвижими имоти", каза Реймънд Йънг, главен икономист за региона на Китай в Australia & New Zealand Banking Group. "Кризата в Украйна представлява нов външен риск, а именно продоволствено-енергийната сигурност. Той не може да бъде преодолян чрез намаляване на лихвените проценти или на задължителните резерви. Властите ще трябва да предприемат повече мерки за справяне с ограниченията от страна на предлагането."

Правителството запази формулировките си около паричната политика до голяма степен непроменени, като същевременно обеща да "ускори прилагането им". Джоу Хао, старши икономист за развиващите се пазари в Commerzbank AG, заяви, че това предполага, че централната банка ще намали лихвените проценти многократно. Неговият базов сценарий е едно намаление на едногодишния лихвен процент с 10 базисни пункта през второто тримесечие, като е възможно да бъде и повече.

Монетарните стимули на Китай го поставят в рязък контраст със САЩ и други развити страни, които повишават или се готвят да повишат лихвените проценти, за да ограничат необузданата инфлация. Пекин запази целта си за инфлация за тази година непроменена на равнище около 3%, въпреки че последните данни за потребителските цени бяха по-слаби от тази стойност. 

Централната банка вече намали лихвените проценти през тази година и обеща да запази политиката си гъвкава и да реагира на променящите се икономически условия. Правителството не е поставяло цел за БВП под 6% от 1991 г. насам. Не беше поставена цел и през 2020 г., когато пандемията доведе до забавяне на растежа до 2,2 %. През миналата година икономиката се разшири с 8,1 %. 

Позицията на паричната политика "остава предпазлива, но с по-миролюбив уклон", заяви Лиу Пейцян, главен икономист за Китай в NatWest Group Plc. Тя прогнозира още едно намаление на основния лихвен процент с 20 базисни пункта и намаляване на нормата на задължителните резерви със 100 базисни пункта през тази година. "Има възможност за по-силна подкрепа на провежданата политика, ако растежът на отпусканите кредити е слаб", каза тя.