Предаването Insider за темата за хедж фондовете

00:00 | 8 декември 2019

Николай Стойков, управляващ директор на Аларик Секюритис, Insider, 08.12.2019