Да управляваш железопътна компания

10:37 | 29 ноември 2019

Amtrak са обслужили 32 милиона пътници през миналата годна и са отбелязали коригирана операционна загуба от 171 милиона щ.д.
Репортаж от поредицата Bloomberg Businessweek.