Адвокат: В пазарния сегмент continuous trading има най-много съмнения за манипулации

16:20 | 30 октомври 2019

Адвокат Николай Кискинов, управляващ съдружник в дружество „Владимиров Кискинов", "В развитие", 30 октомври 2019 г.