Към Русия трябва ясен знак, че търпението на България е изчерпано

21:53 | 10 септември 2019

Гл. ас. д-р Георги Проданов, Департамент Политически Науки в НБУ, В Развитие, 10.09.2019 г.